Geslaagde medewerkers Werk-leerbedrijf NEF krijgen diploma Entree-opleiding

DOKKUM - Bij de Friese Poort in Dokkum werden woensdag 6 juli jongstleden opnieuw elf medewerkers van Werk-leerbedrijf NEF in het zonnetje gezet. Zij kregen op deze dag hun diploma voor de Entree-opleiding uitgereikt.

Ieder jaar omstreeks september biedt Werk-leerbedrijf NEF in samenwerking met de Friese Poort haar medewerkers de mogelijkheid om te starten met deze Entree-opleiding. Dit is een niveau 1 opleiding, waarbij de studenten worden opgeleid om door te stromen naar niveau 2 of uit te stromen naar de arbeidsmarkt. De werknemers van NEF hebben al een baan, maar door het volgen van een opleiding, en in het bijzonder deze opleiding, wordt de kans op doorstroom naar een detacheringsbaan vergroot en dit sluit perfect aan bij de missie en doelstellingen van NEF. Veel medewerkers van NEF hebben de afgelopen jaren al gebruik gemaakt van het aanbod en hebben kunnen ervaren hoe het is om dit traject te doorlopen. De deelnemers voor deze groep waren dan ook al snel gevonden, de eerste medewerkers hadden zich, door de enthousiaste verhalen van hun collega’s, al vroeg aangemeld. Een jaar van hard werken resulteerde uiteindelijk in een heleboel blije en vooral erg trotse gezichten. Nadat opleidingsmanager Entree-opleidingen & inburgering Ina Stege van de Friese Poort de opening had verzorgd, namen de docenten Martine en Alma het stokje over. Zij hebben alle geslaagden persoonlijk toegesproken en de diploma’s overhandigd.