It Fryske Gea zet met wandelgids haar pronkjuwelen in de etalage

OLTERTERP - Met de uitgave Wandelen door It Fryske Gea zet de natuurorganisatie haar mooiste natuurgebieden in de etalage.

Tekst en foto's Fokke Wester Educatie en recreatie staan bij It Fryske Gea hoog in het vaandel, zegt Theun Wiersma, hoofd Verenigingszaken en Communicatie. Meer vrije tijd en aandacht voor gezondheid vragen een groter aanbod aan recreatiemogelijkheden in de natuur. It Fryske Gea stelt daarom de natuurterreinen zoveel mogelijk open voor het publiek. Die gebieden zijn dan ook voorzien van veel wandelmogelijkheden. Niet alleen door de aanleg van wandelpaden, maar ook door te zorgen voor boekjes met wandelroutes en wandelfolders en onderweg informatiepanelen en bankjes. Ynnatura Dankzij de stichting 'Ynnatura, bedrijven voor it Fryske Gea' kon de natuurorganisatie vandaag een nieuwe wandelgids presenteren: Wandelen door It Fryske Gea. Het eerste exemplaar werd dan ook overhandigd aan Gerrit Jan Polderman, voorzitter van de stichting Ynnatura. De stichting bestaat nu twintig jaar en heeft alleen maar als doel om sponsorgelden bij elkaar te zoeken voor It Fryske Gea. De ondernemers die lid zijn van Ynnatura zorgen elk jaar voor een bedrag van rond de 40.000 euro. Daarvan kunnen activiteiten worden betaald die niet tot de kerntaak van It Fryske Gea behoren, zoals het uitgeven van wandelroutes. ,,Over dit verzoek hebben we niet zo lang hoeven nadenken'', aldus Polderman. Het boekje bevat 'de twaalf mooiste wandelroutes' in de provincie. Dat is een subjectief begrip en er is ook geen verkiezing aan te pas gekomen. Toch is echt serieus een selectie gemaakt, zegt Wiersma. Daarbij konden de samenstellers kiezen uit meer dan zestig natuurgebieden met een totale oppervlakte van ruim 20.500 hectare. Bij het bekijken van het kaartje met de routes valt meteen op dat het zwaartepunt voor It Fryske Gea in de oostelijke helft van de provincie ligt. Bij elkaar Van boven naar beneden liggen hier de wandelroutes op 't Oerd op Ameland, Noard-Fryslân Bûtendyks bij Hallum, It Bûtenfjild bij Hurdegaryp, de Alde Feanen bij Earnewâld, Mandefjild bij Bakkeveen en Huize Olterterp bij Olterterp. In de zuidelijkste streek liggen er maar liefst vijf bij elkaar: Easterskar bij Rotsterhaule, Ketliker Skar bij Katlijk, Delleboersterheide bij Nijeberkoop, Schaopedobbe bij Elsloo en Lendevallei bij Wolvega. Daarmee zijn elf routes genoemd. De enige wandeling die volgens het boekje in westelijk Friesland de moeite waard is, kan gemaakt worden in it Rysterbosk bij Rijs. In de westelijke weidegebieden heeft It Fryske Gea nu eenmaal niet zoveel natuurgebieden in beheer, legt een woordvoerster van de organisatie uit. Na de overhandiging maakten de genodigden een korte wandeling langs één van de beschreven wandelroutes, namelijk Park Huize Olterterp. Het is meteen de enige waarbij gesmokkeld moest worden, geeft de woordvoerster toe, want alleen het landgoed is van It Fryske Gea, de bossen in de omgeving zijn van verschillende eigenaren. Ook met smokkelen blijft het met zijn 4 km een van de drie kortste routes. De langste wandeling is die van 16 km door It Bûtenfjild. In de wandelgids zijn van elke route kaartjes opgenomen, bijzondere punten in het landschap en wetenswaardigheden over natuur en cultuur. Oubollig Een boekje is in deze tijd misschien wat oubollig, zegt voorzitter Arjen van der Meer, maar in het najaar komt er ook een app beschikbaar, waarmee wandelaars met de smartphone in de hand de zelfde wandelingen kunnen maken. ,,Dan binne wy wer hielendal by de tiid. Mar in hiel soad fan ús leden binne âlderen, dy rinne leaver mei in boekje yn'e hannen as mei in mobyltsje.'' ,,It nut fan sa'n boekje is dochs dat jo de leden der by belûke kinne. Natuer is belangryk foar it wolwêzen fan de minsken. Kuierjen is leuk, mar ek sûn. Froeger wie natuerbeskerming foaral bedoeld om wat der wie te beskermjen en de biodiversiteit yn stân te hâlden. Mei in hikke der omhinne. Dat is no hielendal net mear sa. Jo ha foar jo wurk ek draachflak noadich. Dan moatte jo de natuer ek tagonklik meitsje foar de minsken.'' Leden  Het betrekken van de bevolking is een belangrijk onderdeel van het succes van It Fryske Gea, zegt Van der Meer. ,,Yn oare provinsjes ha se donateurs, wy ha as iennige organisaasje leden. 34.000 op in befolking fan 600.000 is hiel behoarlik. En dy 34.000 leden soargje elk jier foar sa'n seis ton oan ledejild. Dat is in substansjeel bedrach op ús begrutting fan 5 miljoen, bûten de projekten om. Mei de projekten der by komst op 10 miljoen. Dus dy kontribusje is wol belangryk, dêr kinne wy in soad ekstra's fan dwaan.''