Extra raadsvergadering over collegevorming Achtkarspelen

BUITENPOST - Maandag 25 juli is er een extra raadsvergadering over de stand van zaken van de collegevorming in Achtkarspelen. Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis in Buitenpost, Stationsstraat 18.

Donderdag 14 juli werd het vertrouwen in alle drie de wethouders van Achtkarspelen opgezegd. Een meerderheid van elf raadsleden stemde tijdens de raadsvergadering voor een motie van wantrouwen, die door de PvdA was ingediend. Wethouders Van der Veen (FNP), Postma (PvdA) en De Haan (GBA) accepteerden de motie. Burgemeester Gerbrandy riep de raad op snel de gesprekken te starten om tot een nieuwe coalitie te komen. De FNP, de grootste partij, heeft het voortouw genomen in de onderhandelingen.