CDA neemt voortouw in coalitieonderhandelingen Achtkarspelen

BUITENPOST - De FNP-fractie is er niet in geslaagd een meerderheidscoalitie te vormen in Achtkarspelen. CDA is nu gevraagd verantwoordelijkheid en het voortouw te nemen in de onderhandelingen over de vorming van een nieuw college. CDA gaat met alle partijen in gesprek en stelt een externe informateur aan. Dit was de uitkomst van een informatieve bijeenkomst van de raad op maandagavond 25 juli.

Donderdag 14 juli werd het vertrouwen in alle drie de wethouders van Achtkarspelen opgezegd. Een meerderheid van elf raadsleden stemde tijdens de raadsvergadering voor een motie van wantrouwen, die door de PvdA was ingediend. Wethouders Van der Veen (FNP), Postma (PvdA) en De Haan (GBA) accepteerden de motie. De CDA fractie zal op korte termijn bekend maken wie de externe informateur wordt en binnen welk tijdsbestek het proces rondom de coalitievorming zal plaatsvinden.