Slecht broedseizoen voor kerkuilen

KOLLUM -  Ieder seizoen gaat een vaste ploeg vrijwilligers van de Kerkuilengroep Friesland onder leiding van Koos Huizenga heel Noordoost Friesland door om de kerkuilen te ringen. Een ervaren klimmer haalt de jongen uit de nok van de schuur en brengt ze naar beneden. Hier worden ze gemeten en gewogen. Tot slot worden ze geringd door Johan de Jong uit Ureterp, voorzitter van de Kerkuilenwerkgroep Nederland.

De Jong is ook bekend van Omrop Fryslân, waar hij op zaterdagochtend een natuur programma presenteert. Op maandag 25 juli ging men naar het  Paradyske, waar een nest met twee jonge kerkuilen werd aangetroffen. Voor het tweede nest ging het op naar Dokkum, waar één jong in zat. Het broedseizoen verloopt dit jaar slecht, omdat er te weinig muizen zijn. De kerkuil past zich aan de populatie muizen aan. Het aantal broedgevallen schommelt nogal. Sommige jaren zijn het er 35, maar in 2015 bijvoorbeeld waren er 70 broedparen. De kerkuil is een ‘rode lijst soort’, wat wil zeggen, dat deze uil door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen is als een soort, die extra aandacht en bescherming verdient. Volgens de statuten van de Stichting heeft ze tot doel het 'beschermen van de kerkuil’ door 'het geven van voorlichting en educatie, door het plaatsen van nestkasten en het verzamelen en registreren van gegevens’. Voor de jeugd, die bij het ringen van de kerkuilen aanwezig was, bleek het ringen een hele ervaring. FOTO’S: SAKE BEERSTRA