Reactie Red de Sionsberg op handelswijze De Friesland Zorgverzekeraar

DOKKUM - De Friesland Zorgverzekeraar heeft op maandag 1 augustus aangegeven het contract met Sionsberg per  januari 2017 te beëindigen. Actiegroep Red de Sionsberg, opgericht in 2011 vanuit een oproep aan de bevolking om tegen een indertijd dreigende ondergang in protest te komen, uit in een open brief aan de bestuursvoorzitter van De Friesland Zorgverzekeraar haar onvrede over dit besluit. 

-------- Betreft: Reactie op handelswijze DFZ inzake Sionsberg OPEN BRIEF Geachte heer Van der Hoek, Op 13 juli j.l. hadden wij als actiegroep Red De Sionsberg een gesprek met u over het feit dat wij vernomen hadden dat een van uw medewerkers aan de buitenwereld heeft laten weten dat 'Destekker er uit gaat bij Sionsberg' Wij hebben u verzocht daarvan afstand te nemen. U heeft ons schriftelijk laten weten dat deze bewering onjuist is. Wij hebben u er tijdens een gesprek op gewezen dat er op Sionsbergdag van 17 januari 2015 een breed gedragen plan binnen de kaders van De Friesland, ontwikkeld is. Iedereen heeft zich aan dat plan geconformeerd. De actiegroep is zeer tevreden met het feit dat Sionsberg goed draait. De patiënten komen terug, de zorg is uitstekend en de samenwerking met de huisartsen is goed. Wij zijn daarom ook erg verbaasd dat wij een aangetekende brief van De Friesland hebben gekregen, waarin u aangeeft dat u het contract met Sionsberg per 1 januari 2017 verbreekt. Door de beëindiging van het contract worden de uitkomsten van de Sionsbergdag ondermijnt en dit resulteert in maximale versobering in het zorgaanbod in Sionsberg. Wij vinden dit onacceptabel! Deze actie bewijst dat u als verzekeraar onbetrouwbaar bent. Een goed gesprek bestaat uit een dialoog, waarbij partijen zich aan de afspraken houden en elkaars standpunten respecteren. Hier is absoluut nog geen sprake van, omdat u nu eenzijdig het contract verbreekt. Wij zijn blij om te horen dat de eigenaren en de medische staf hun plannen gewoon doorzetten. Zij blijven de patiënt centraal stellen. Er wordt optimale zorg verleend en gegarandeerd. Middels een wettelijke bepaling moet deze geleverde zorg aan de patiënt vergoed worden. We raden De Friesland aan om het standpunt te herzien en hierdoor respect te tonen naar alle inwoners van de regio.   Hoogachtend, (namens actiegroep Red De Sionsberg) Gerus Cornelissen (voorzitter actiegroep)