SKS: Grou top, Heerenveen triest

LANGWEER - De eerste dagzege van dit seizoen is door Douwe Azn. Visser van Grou met volle zekerheid op een zalige manier behaald. Op de Langweerder Wielen leidde hij donderdag van start tot finish met vaak angstvallig dicht achter zich de ook verdienstelijk zeilende Pieter Ezn. van Akkrum. In het medailleplaatje van de glaskristallen Swaen als wisselprijs zal Vissers roem worden vereeuwigd.

  Alco Reijenga van Heerenveen moest een diepe teleurstelling verwerken na het verlies van een protest bij de start van Berend Mink van d’ Halve Maen. Hij trok weliswaar de groene vlag als teken zijn zeilfout te erkennen, maar de Drachtster schipper besloot de degens te kruisen voor de protestcommissie. Deze stelde Mink in het gelijk.   In een bomvolle bovenzaal van restaurant De Drie Zwaantjes beloofde de strijd bij de routebespreking vooral sportief te worden bij een stevige zuidwester. De schippers werden vooral gewezen op risicogebieden die op zichzelf niets met zeilen van doen hadden. Zo moesten ze een gemarkeerd gebied op veertig meter afstand van de startlijn mijden vanwege een gesprongen transportleiding. Ook een serie baggerschepen aan de walkant pronkte ditmaal op de routekaart als risicogebied. De wedstrijdcommissie hamerde erop dat toezicht hierop extra streng zou zijn vanwege ieders veiligheid. “Der lizze gewoan mear giele boeien om it wedstriidwetter hinne as eartiids. Hȃld der goed rekken mei en far der net dwêrstroch hinne”. Gretigheid bij de start dwong de Lemsters ertoe sportief achteraan te sluiten om een valse start te voorkomen. Voor hun ogen koersten de Grousters toen al in een redelijk veilige koppositie naar de bovenwindse boei. Soms zwaar verdedigend op Akkrum hielden ze stand in de driehoeksroute met stuurboord te ronden boeien. De onderlinge afstand varieerde van enkele meters tot tientallen meters in de derde route waarbij de Grousters door hogerop te sturen hun veiligste voorsprong behaalden. Akkrum kon toen moeizaam de boei ronden en moest een extra slag maken ten koste van wedstrijdwinst. Teleurstellend verliep de strijd voor Heerenveen. ‘’Ik siet gewoan fout”, erkende schipper Alco Reijenga over het in de verdrukking brengen van d’Halve Maen vlak na de start. Sportief hees hij de groene vlag. Berend Mink besloot echter het rode protestdoek tot over de finish in het want te laten wapperen. Het dreigement werd voor de protestcommissie in een heuse zaak verankerd met als uitkomst veertien punten voor Heerenveen. Douwe Jnz. Visser van Sneek die achter Heerenveen finishte, kreeg zodoende het ultieme recht van een plaats op het erepodium. Op eigen water stelde Langweer teleur: een achtste positie als hoogste in de wedstrijd. Daarentegen consolideerden Leeuwarden en Huizum zich opvallend goed in de middenmoot. Door als hekkensluiter binnen te lopen, keerden de kanskaarten voor Jeroen Pietersma van Drachten. In de kop van het voorlopig algemeen klassement wist zijn broer Gerhard met Twee Gebroeders van Earnewȃld zijn naam bij te schrijven op een derde plaats. Na aftrek van de slechtste wedstrijd staat Jeroen met slechts een vol punt meer vlak achter hem. Uitslag vijfde SKS-wedstrijd: 1. Grou, Douwe Azn. Visser; 2. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 3. Sneek, Douwe Jnz. Visser; 4. Lemmer, Albert Jnz. Visser; 5. Earnewȃld, Gerhard Pietersma; 6. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter; 7. Drachten, d’Halve Maen, Berend Mink; 8. Huizum, Lodewijk Hnz. Meeter; 9. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 10. Stavoren, Auke de Groot; 11. Langweer, Johannes Hnz. Meeter; 12. Joure, Dirk Jan Reijenga; 13.Drachten, Jeroen Pietersma; 14. Heerenveen, Alco Reijenga (protest verloren van d’Halve Maen) Voorlopig algemeen klassement, na aftrek slechtste wedstrijd: 1. Sneek, Douwe Jnz. Visser, 10,8; 2. Akkrum, Pieter Enz. Meeter, 11; 3. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 15,9; 4. Drachten, Jeroen Pietersma, 16,9; 5. Lemmer, Albert Jnz. Visser, 19; 6. Stavoren, Auke de Groot, 19; 7. Grou, Douwe Anz. Visser, 21,9; 8. Joure, Dirk Jan Reijenga, 27; 9. Drachten, d’Halve Maen, Berend Mink, 33; 10. Langweer, Johannes Hzn., Meeter, 33; 11. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 38; 12. Heerenveen, Alco Reijenga, 38; 13. Leeuwarden, Siete Enz. Meeter, 40; 14. Huizum, Lodewijk Hzn. Meeter, 41. (Tekst en foto’s: Jelle Raap)