Eerste Digi-Taalhuis komt in Kollum

KOLLUM - Wethouder Paul Maasbommel van Kollumerland c.a. heeft maandag het Digi-Taalhuis in de bibliotheek in Kollum geopend. Het is het eerste in Noordoost Fryslân. Digi-Taalhuis Kollum helpt mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Wie niet goed kan lezen of schrijven, moeite heeft met rekenen of niet met de computer kan werken, kan veel problemen ondervinden in het dagelijks leven. Lezen is belangrijk, vaak zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld op het werk of om instructies of bijsluiters te lezen.

In Fryslân zijn in verhouding veel laaggeletterden (12 procent van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar). In het Digi-Taalhuis krijgen zij begeleiding op maat van taalvrijwilligers, één op één of in een groep. Een professionele taalcoördinator verzorgt de intake en begeleidt deze vrijwilligers.

Het Digi-Taalhuis is een laagdrempelige sociale ontmoetings- en werkplek met computerprogramma’s, cursussen voor zelfstudie en boeken in eenvoudig Nederlands. Mensen met een achterstand op het gebied van lezen en schrijven, taal-, reken- en digitale vaardigheden kunnen hun vaardigheden hier beter onder de knie krijgen.

Het Digi-Taalhuis is een initiatief van Gemeente Kollumerland c.a., ROC Friesland College, Stichting Lezen en Schrijven, Timpaan Welzijn en Bibliotheken Noord Fryslân.

Via gebiedsteams, sociale dienst, en scholen en opleidingen worden mensen doorverwezen naar het Digi-Taalhuis.