Boycot wethoudersverkiezing Achtkarspelen door GBA en FNP

Buitenpost - De extra raadsvergadering van de gemeenteraad Achtkarspelen die vanavond wordt gehouden in het gemeentehuis van Achtkarspelen met als doel nieuwe wethouders te benoemen wordt geboycot door de fracties van GBA en FNP.

GBA laat in een verklaring weten helemaal niet aanwezig te zullen zijn, de fractie van FNP heeft nog geprobeerd de wethoudersbenoeming van de agenda te krijgen, maar is opgestapt toen de nieuwe coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie dat van de hand wezen. Achtkarspelen krijgt vier wethouders. Vanavond zijn Harjan Bruining, Jouke Spoelstra (beiden CDA), Klaas Antuma (ChristenUnie) en Gerda Postma (PvdA) als kandidaten voor het dagelijks bestuur aan de gemeenteraad voorgelegd en door de meerderheid van de gemeenteraad benoemd. Hieronder de verklaringen GBA en FNP als reactie op de situatie.   De fractie van GBA schrijft: "Bericht van verhindering met de toelichting daarop. Eén van de fractieleden van het GBA is wegens medische redenen niet aanwezig; de overige leden van de fractie delen hierbij mee om onderstaande redenen niet aan deze raadsvergadering deel te nemen. Daar waar twee partijen - het CDA en de CU - een motie van wantrouwen ondersteunen tegen een wethouder waar ze na ruim een maand sameneen coalitie mee willen vormen; Daar waar dezelfde partijen een motie hebben ondersteund, en welke motie de CU zelfs mee heeft opgesteld, die geleid heeft tot de motie van wantrouwen tegen alle wethouders; Daar waar zowel het CDA en de CU met de PvdA hebben samengewerkt aan de totstandkoming van de motie van wantrouwen tegen de toenmalige wethouders; Daar waar de nu beoogde wethouder van de PvdA in de vorige coalitie stelselmatig relevante informatie heeft achtergehouden en tegenover welke wethouder de motie van wantrouwen dus - als enige wethouder - terecht is ingediend; Daar waar overduidelijk sprake is van minachting van zowel de democratie als de kiezers in de gemeente Achtkarspelen. Daar wenst het GBA geen medewerking aan te verlenen. GemeenteBelangen Achtkarspelen is er - zoals de naam al zegt - voor de belangen van de gemeente Achtkarspelen. Wat er nu heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot de ingrediënten van deze vergadering is absoluut niet in het belang van de gemeente Achtkarspelen", aldus fractievoorzitter Rinus Buising namens GemeenteBelangen Achtkarspelen.   De verklaring van FNP luidt als volgt: "Persverklaring fractie FNP Achtkarspelen. Tijdens de extra ingelaste raadsvergadering van de raad van Achtkarspelen van donderdag 1 september 2016 waren wij als FNP fractie genoodzaakt de raadszaal te verlaten. Wij hebben nog verzocht om de agendapunten aangaande het nieuwe coalitieakkoord en de benoeming van de nieuwe wethouders van de agenda te halen. Dit verzoek is helaas niet ingewilligd. De stukken van het nieuwe coalitieakkoord en de formele bekendmaking van de nieuwe wethouders gemaakt door de gelegenheids coalitie hebben wij als fractie pas woensdagavond 31 augustus 2016 ontvangen. Hierdoorhebben wij geen enkele mogelijkheid gehad om ons terdege voor te bereiden. Wij zijn als fractie en als volksvertegenwoordigers niet goed in positie gebracht om dit coalitieakkoord constructief te bespreken. Op 14 juli j.l. zijn de drie zittende wethouders naar huis gestuurd door een motie van wantrouwen van de PvdA fractie, gesteund door de CU en het CDA. Wij als FNP fractie vinden het ongehoord dat nu één van deze wethouders via de “achterdeur” weer benoemd zou gaan worden door ook dezelfde fracties die deze wethouder met een motie van wantrouwen naar huis gestuurd hebben. Begrijpt U het nog? Dit is moreel verwerpelijk, onverdedigbaar en aan onze burgers niet uit te leggen. Een dolksteek in de rug van beide andere wethouders die ook zijn weggestuurd daar zij wel de aangenomen moties van de raad wilden uitvoeren. Dit bevestigt de dubbele moraal tijdens de behandeling van de kadernota 7 en 14 juli. Naar de burgers toe is dit een klap in het gezicht en daar waar al weinig vertrouwen in de politiek was is het nu tot een vriespunt gedaald. Als volksvertegenwoordigers zitten wij er voor de burgers en zullen vanuit dat standpunt niet mee doen aan deze gijzeling en stemmanipulatie. Wij als FNP fractie zullen te allen tijde transparant en zeker niet hypocriet gaan handelen in de raadszaal. Daardoor hebben wij deze raadsvergadering uit principe, met gegronde redenen omkleed, moeten verlaten bij de behandeling van deze twee agendapunten. Vertrouwen moet men verdienen. Ook naar de toekomst toe. Wij als FNP fractie blijven ons te allen tijden inzetten voor onze “Mienskip” en van Achtkarspelen een een financieel gezonde en stabiele gemeente te maken waar het fijn wonen is", aldus de verklaring van de FNP-fractie..