Wethouders in actie tegen rioolrommel

DOKKUM - Zaterdag 3 september kwam je tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum misschien wel de Toiletdames tegen.

Deze charmante, kordate dames hebben een missie: een goed werkend riool. Ze vroegen voorbijgangers het hemd van het lijf over goed rioolgebruik en gaven handige tips.

De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. gaan de strijd aan tegen rioolrommel. Wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel en wethouder Pytsje de Graaf van Dongeradeel hielpen de toiletdames zaterdagochtend een handje met hun missie en deelden prullenbakjes uit om in de wc neer te zetten.

Doekjes verstoppen

Storingen en verstoppingen in de riolering, in rioolgemalen en bij de rioolwaterzuiveringen worden vaak veroorzaakt door – vochtige – doekjes, zoals schoonmaakdoekjes, babydoekjes, vochtig toiletpapier, snoetenpoetsers en make-up remover doekjes. Wethouder Pytsje de Graaf legt uit: ‘Ook al beweert de verpakking anders, deze doekjes horen in de vuilnisbak en niet in de wc. De doekjes klonteren samen en verstoppen het riool. Daarom is het belangrijk om hier aandacht aan te schenken.’

De oplossing

Doordat het riool regelmatig verstopt zit met doekjes moet de gemeente steeds vaker de buizen en gemalen langs om deze te reinigen. Soms moeten er grotere en duurdere pompen in de gemalen worden geïnstalleerd. Volgens wethouder Gerben Wiersma zijn al deze problemen gemakkelijk te voorkomen: ‘Zet bij de wc, in de badkamer en in de babykamer een klein afvalbakje voor schoonmaakdoekjes, billendoekjes enz. Die producten horen niet in het riool, maar bij het afval.’

Kijk voor meer informatie over het riool en wat daar niet in thuishoort op www.nietinhetriool.nl.