Fusie gemeenten op stoom, nu nog een naam

KOLLUM - De fusieplannen van en voor Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. komen op stoom. Een recent geformeerde ‘Kommisje Nammejouwing’ zal zich buigen over de naam van de nieuwe gemeente.

Voor de inwoners, ondernemers en verenigingen voor Plaatselijk Belang zullen er speciale avonden worden georganiseerd rond de fusie als thema. Cees Fransooijs (CDA) onthulde donderdag in de raadscommissie Kollumerland c.a. dat de interim-directeur van de DFK-gemeenten ook Dantumadiel bij de fusiegesprekken wil betrekken. Dantumadiel is bij het overleg van de klankbordwerkgroep van de vier gemeenten woensdag in Ferwert alleen voor de pauze bij het overleg aanwezig geweest. “We zijn als DDFK begonnen en na de pauze als DFK verder gegaan”. Zaak is volgens Fransooijs dat Dantumadiel zo goed mogelijk bij de samenwerking wordt betrokken. “Wij proberen ons uiterste best te doen Dantumadiel er bij te houden”. Ook de cultuurverschillen tussen de drie gemeenten zijn binnen de klankbordwerkgroep besproken. Dit heeft geresulteerd in het advies raadsleden voortaan niet meer rechtstreeks in contact te brengen met ambtenaren voor informatie over prangende vragen. Gemeenteraadsleden kunnen een beroep doen op de raadsgriffier die als schakel fungeert.

Afgesproken is ook al dat er in alle drie gemeentehuizen een Burgerbalie zal worden ingericht. In het stadhuis te Dokkum komt er tevens een Centrale Balie. “In Dokkum kun je alles doen wat je ook in je eigen gemeente kunt doen”, aldus Fransooijs over de mogelijkheden voor burgers.