Contributiehuisje Kollumerpomp heeft nieuwe trap

KOLLUMERPOMP -  Tijdens de Open Monumentendag werd door wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. de nieuwe trap van het Contributiehuisje van Kollumerpomp officieel in gebruik te genomen. Aansluitend was iedereen van harte welkom in dit monument met zijn bijzondere geschiedenis. Het Contributiehuisje is doorgaans gesloten, en alleen van buiten te bekijken. Tijdens Open Monumentendag was het huisje geopend voor bezichtiging.

Tot nog toe moesten bezoekers goed ter been zijn, wilden zij het huisje kunnen bereiken. De trap, waarmee men op de houten galerij rondom het huisje kon komen, was al jaren verdwenen, zodat enig geklauter noodzakelijk was. Een lang gekoesterde wens van de eigenaar van het huisje, stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland, was dan ook om de trap weer terug te brengen op de dijk, zodat dit bijzondere monument weer beter toegankelijk zou worden. In het jaar van de grote watersnoodramp, 1953, hield de zeewerende dijk van de Lauwerszee maar krap aan stand tegen het kolkende water. Het Contributiehuisje in Kollumerpomp, gebouwd op de eerste beschermingslinie tegen de zee, diende niet alleen om de contributie te innen, maar was ook in gebruik als stormwachtershuis. Op de gevelsteen in het huisje valt af te lezen dat het water tot 6,23 meter boven NAP kwam. De zeewering moest bij nacht en ontij met zandzakken verzwaard worden om een doorbraak te voorkomen. In 1969 werd de Lauwerszee afgesloten, de zee werd getemd tot een meer. Het huisje verloor daarmee zijn functie. Het bleef echter een geliefd monument, symbool voor de strijd tegen het water, en besloten werd om dit historische pand niet af te breken, maar het te bewaren als parel in het landschap.