It Skriuwboerd heeft nieuwe kleuterlokalen dankzij Kindertuin Fonds

SURHUISTERVEEN - De geheel vernieuwde kleuterlokalen van openbare basisschool It Skriuwboerd in Surhuisterveen zijn vorige week op feestelijke wijze officieel geopend. ,,It is allegear prachtich wurden.” Met dank aan het Kindertuin Fonds. Als prinsessen verklede meisjes spelen in de poppenhoek. In een ander gedeelte van het lokaal van groep 2 van It Skriuwboerd vermaakt een groepje leerlingen zich eveneens volop. ,,Wy meitsje in dieretún. Dit is nije LEGO. Dêr kinst hiel moai mei boartsje”, straalt een van de kinderen van oor tot oor. Haar klasgenootje houdt zich bezig met de ‘wreedheden’ van de natuur. ,,Sjoch! De krokodil fret de fisk op.”

Juf Margriet Zeinstra aanschouwt de taferelen met de spelende kleuters met een grote glimlach. ,,Se wolle der echt állegear mei boartsje”, vertelt de leerkracht over de populariteit van de nieuwe spullen. De beide onderbouwlokalen van It Skriuwboerd werden helemaal gerestyled. Behalve een compleet nieuwe inrichting - onder meer meubilair, poppenhoek en bouwhoek - vonden er ook investeringen in lesmaterialen plaats. Talrijke vrijwilligershanden hielpen mee om alles te bewerkstelligen. Dat er bij It Skriuwboerd omvangrijke vernieuwingen gedaan konden worden, is te danken aan de spaarzin van de Stichting Kindertuin Fonds. Dit fonds werd in 1985 in het leven geroepen. In dat jaar hield de in 1956 opgerichte ‘bijzonder neutrale’ kleuterschool De Kindertuin in Surhuisterveen noodgedwongen op te bestaan door de samenvoeging van het kleuter- en lager onderwijs tot één basisschool. Het bestuur van de zelfstandige Kindertuin besloot het geld dat overbleef, in een fonds te stoppen. De jaarlijkse rentebaten moesten worden gebruikt voor onderwijskundige doeleinden binnen de kleutergroepen, zo werd nadrukkelijk in de statuten opgenomen. Gedurende een periode van ruim dertig jaar kon It Skriuwboerd de vruchten plukken van de revenuen van het Kindertuin Fonds. Het onderwijzend personeel van de Feanster school wist de fondsbeheerders in die drie decennia goed te vinden. Het geld werd gestoken in onder meer de inrichting van het plein, klimrekken, computers en talrijke ontwikkelingsmaterialen zoals poppen, blokken en puzzels. Voor laatstgenoemde spullen trokken medewerkers en vrijwilligers van It Skriuwboerd zelf een keer naar de fabriek in Zelhem in de Achterhoek. ,,Der waard in wereld ynkocht.” Dat It Skriuwboerd relatief flink kon investeren in de restyling van de beide kleuterlokalen, heeft te maken met extra middelen die vrijkwamen uit het Kindertuin Fonds. Naast de jaarlijkse rentebaten werd ook het leeuwendeel van het basisbedrag dat in het ‘bijzondere potje’ zat, aangewend voor de jongste vernieuwingen. Door de ontwikkelingen op de financiële markten - waardoor sparen amper nog iets oplevert - heeft de stichting besloten het beschikbare geld grotendeels in de school te steken. ,,Der sit no noch in lyts bytsje yn”, aldus penningmeester Audrey Helfrich. Samen met oud-Skriuwboerd-directeur Hendrik Sikkema en Marten Palstra was mevrouw Helfrich donderdagochtend als vertegenwoordiger van het Kindertuin Fonds aanwezig bij de officiële opening van de vernieuwde lokalen. Deze handeling verrichtten zij samen met de Fardau van der Veen - de jongste leerling van It Skriuwboerd - en Gert Jan Dijkstra, de op een na oudste leerling van de Feanster basisschool. Na de opening was er een kort ‘open huis’. De fondsbeheerders, die van de leerlingen van It Skriuwboerd een heel luid applaus kregen, toonden zich onder in de indruk van de resultaten. ,,Wat is it moai wurden. It is sa leuk dat de sinten dy’t der wienen, op dizze wize bestege wurde kinne.” FOTO SANDER MARTENS