Gesprek tussen Red de Sionsberg en De Friesland afgezegd

DOKKUM - Stichting Red de Sionsberg is zeer teleurgesteld over het feit dat zorgverzekeraar De Friesland op het laatste moment een gesprek tussen de beide partijen met een onduidelijke reden heeft afgezegd. 'We wilden graag een één-op-één gesprek omdat we het gevoel hebben dat er een heleboel over elkaar, in plaats van met elkaar wordt gesproken. Wij dachten dat we als vertegenwoordigers van de bevolking van Noordoost Friesland serieus genomen werden door De Friesland, maar dat gebeurt dus niet', aldus voorzitter Gerus Cornelissen.

Voor de zomervakantie kreeg Stichting Red de Sionsberg te horen over plannen van De Friesland om het zorgcontract met de Sionsberg te verbreken. Eerder dan gepland voerden zij toen een eerste gesprek met onder andere de nieuwe directeur Bert van der Hoek. 'In dit pittige gesprek van 13 juli hebben wij aangegeven dat De Friesland de plicht heeft naar de bewoners van Noordoost Friesland en West-Groningen om zich te houden aan het contract wat per 1 januari 2015 van kracht is. In de Sionsberg wordt momenteel gewerkt volgens het regioplan wat op de Sionsbergdag van 17 januari is vormgegeven. In dit plan staat omschreven welke zorg er in de Sionsberg aangeboden dient te worden. Dit plan past binnen de kaders van de door De Friesland gestelde eisen. Dat De Friesland nu af wil van een contract met een ziekenhuis dat werkt binnen de door hun gestelde kaders is voor ons dan ook onbegrijpelijk', vertelt Klaas Martens, bestuurslid van de stichting. 'De Friesland heeft later officieel afstand genomen van de opmerking het contract te willen opzeggen. Op 29 juli belde de heer Van der Hoek echter met de mededeling dat het contract toch opgezegd zou worden. De reden daarvoor was dat er iets met de samenwerking bij de Sionsberg niet goed zat. Alle reden voor ons om met De Friesland in gesprek te willen gaan. Het is ons niet duidelijk wat er precies met die samenwerking bedoeld wordt. De samenwerking in het ziekenhuis met partijen als huisartsen verloopt namelijk erg goed', vult Cornelissen aan. 'Dus over welke samenwerking gaat het eigenlijk? De afspraak voor maandag 12 september werd gemaakt en wij hadden de hoop op deze dag een open en eerlijk gesprek met elkaar te kunnen hebben.' De reden die De Friesland opgegeven heeft voor het afzeggen van het gesprek is voor Stichting Red de Sionsberg erg vaag. 'Er werd gesteld dat er processen lopen en om die processen, waar wij overigens niets van afweten, niet te willen verstoren werd de afspraak voor 12 september op het laatste moment afgezegd', vertelt Martens. 'En dat is erg vervelend. We hebben het idee dat er nu vooral over elkaar, in plaats van met elkaar gesproken wordt.' De Stichting Red de Sionsberg neemt het De Friesland erg kwalijk dat zij onnodige ruis veroorzaken onder de bewoners van Noordoost Friesland. 'In de Sionsberg wordt goede zorg geleverd, patiënten worden door huisartsen doorverwezen, de omzetten zijn weer van het niveau van voor het faillissement en het vertrouwen door de bevolking is alsmaar groeiende. Onlangs hebben we nog een advertentie in de krant geplaatst waarin gemeenten, kerken en ondernemers uit de regio hun steun aan de Sionsberg laten merken. Dit mag en kan De Friesland niet zomaar naast zich neerleggen', aldus Cornelissen. Cornelissen en Martens benadrukken dat inwoners van Noordoost Friesland, de eilanden en de gemeente De Marne zich geen zorgen hoeven te maken over de vergoeding van de zorg die in de Sionsberg geboden wordt. Volgens de Nederlandse zorgwet (artikel 13) is iedere verzekeraar verplicht om medische kosten te betalen. 'Mensen kunnen dus gewoon naar de Sionsberg blijven komen.'