Lokale omroepen onderzoeken mogelijke fusie

DE WESTEREEN - /BURGUM – De regio Noordoost Fryslân moet in de toekomst één eigen krachtige streekomroep krijgen en niet opgaan in een veel groter provinciaal verband. Dat concluderen de besturen van RTV Kanaal30 en RTV NOF na overleg met de gemeentebesturen waarin beide actief zijn. De betrokken partijen reageren hiermee op landelijke plannen van de NLPO (Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen).

Deze organisatie wil het aantal lokale omroepen in Nederland drastisch terugbrengen van 262 naar 62 zogenaamde ‘streekomroepen’. In de plannen vanuit Hilversum blijven er slechts drie van dit type omroepen in Fryslân over. De omroepen uit Burgum (Tytsjerksteradiel/Achtkarspelen) en De Westereen (Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland) zouden moeten opgaan in een nieuwe organisatie met ook de omroepen uit Leeuwarden, Harlingen, Stiens, Franeker en Drachten. ‘Het werkgebied van achttien gemeenten met 380.000 inwoners wordt veel te groot en er is dan geen sprake meer van een eigen geografische, economische en sociaal-culturele identiteit’ zo stellen RTV Kanaal30 en RTV NOF. ‘Het streven naar een professionelere organisatie wat de NLPO voor ogen heeft is prima en ook de samenwerking met omringende omroepen, maar de schaal waarop men nu stappen wil zetten baart ons zorgen’ aldus voorzitters Lutske van der Wal (RTV Kanaal30) en Herman de Hoop (RTV NOF). Omroepen en gemeenten beslissen zelf over samenvoeging, samenwerking of zelfstandig doorgaan. ‘Op dit moment werken we al samen met bijvoorbeeld een gezamenlijk sportprogramma elk weekend op de radio en uitwisseling van apparatuur. Het lijkt ons dan ook logisch dat we nu de intentie uitspreken een fusie tussen beide omroepen die actief zijn in de krimpregio Noordoost Fryslân te onderzoeken, met als voorwaarde dat een verdere schaalvergroting dan niet meer aan de orde is’.