Uitslagen traditionele jongdierendag Frisia Dokkum e.o.

BROEKSTERWALD - Traditioneel brengen de leden van Frisia Dokkum e.o. in september hun jong gefokte dieren in september samen om ze te laten beoordelen door gekwalificeerde keurmeesters. Ook in dit roerige kleindierjaar is dat gebeurd. De grootste opwinding over het verlicht laten enten van konijnen om ze te kunnen exposeren ligt inmiddels achter ons. Veel konijnen zijn in de laatste weken geënt tegen de gevreesde ziekte RHD-2. 83 geënte konijnen werden in de kooien in de loods van fouragehandel P.G. Wolters in Broeksterwâld samengebracht, daarnaast hoenders, dwerghoenders en sierduiven.

Een keuring levert altijd een uitslag op. Bij de konijnen kennen we drie klassen, die gekoppeld zijn aan de leeftijd. In de A-klasse worden dieren ondergebracht, die geboren zijn in januari en februari, in de B-klasse dieren van maart en april. De C-klasse wordt gevuld met dieren, die geboren zijn na 30 april. Deze C-klasse vinden we tot december ook terug op de latere shows als bijvoorbeeld De Frieslandshow. De uitslagen bij de konijnen: In de A-klasse versloeg de voedster, een Groot Lotharinger zwart, van Henk Canrinus de ram, een Marter midden sepia, van Daan Plutschouw. In de B-klasse ging de voedster, een Japanner zwart van Rein Halbersma met de eerste prijs er van door. De Kleurdwerg chinchilla ram van Anton Meekma was mooiste van het andere geslacht. In de C-klasse zegevierde het konijnengrijze rammetje van Anton Meekma; hier was de Nederlandse hangoorvoedster van Jan Castelein goede tweede. Mooiste konijn van de show werd de Japanner van Rein. Bij de hoenders bracht Anne Poortinga een aantal zwartbonte Houdans in de kooien. Een niet alledaags Frans ras. In kwaliteit domineerden de Leghorn Nederlands type - we kennen ze ook in Amerikaans en Engels type – van Hugo Bruinsma. Zowel de beste haan als de beste hen kwamen van zijn hok. Bij de dwerghoenders won de New Hampshire krielhaan van Jan Rietberg het, terwijl Piet Hoekstra de winnende krielhen, een zilvergepelde Friese kriel uitbracht. Bij de sierduiven was de Duitse showtippler duivin koper donker getijgerde de mooiste met als goede tweede de Figuritabekousde witte doffer. Beide dieren komen uit de hokken van Arie Hagedoorn. Zo’n jongdierendag is de opmaat naar een compleet tentoonstellingsseizoen. Het eerste vervolg is de Clubcompetitie op dinsdagavond 27 september in De Klok in Harkema, waar zes konijnen en zes hoenders/dwerghoenders het “team” Frisia vormen die de strijd aangaan met omliggende verenigingen. Dan in oktober begint het grote werk. In de herfstvakantie vindt de 54e Frieslandshow plaats, 20 tot en met 22 oktober, in de Trimmer in Dokkum. Als de voortekenen niet bedriegen zou deze hal wel eens voor de laatste keer het decor kunnen zijn van deze kleindiershow. De Provinciale Bondsshow is ondergebracht op de Frieslandshow, dat betekent onder meer een scala aan extra prijzen. Dokkum heeft deze Bondsshow toegewezen gekregen na het uitvallen van de Waterpoortshow. Het blijft niet bij de Provinciale Bondshow, want een tweetal speciaalclubs hebben een districtsshow gekoppeld aan de Frieslandshow. De Leghornclub en de zeven konijnenrassenclub met Havana, Alaska, Gouwenaar, Beige, Luchs, Feh, Marburger Feh brengen met die koppeling een extra prijzenpot aan. De organisatie van Frisia, die verantwoordelijk is voor de Frieslandshow hoopt een goede inschrijving, zodat we het publiek een aantrekkelijke show kunnen bieden.