Kinderen van CBS Reinbôge bewegen meer in de pauze

TWIJZELERHEIDE - De kinderen van basisschool CBS de Reinbôge in Twijzelerheide zetten zich in voor meer beweging op het schoolplein. De school heeft een eigen jeugd-sportcommissie, waarin kinderen zitten die vinden dat er meer gesport moet worden op hun school. Deze jeugd-sportcommissie is in het voorjaar erg actief bezig geweest om geld te verdienen om sport- en speelmateriaal voor in de pauzes te kunnen aanschaffen. In samenwerking met de leerkrachten en de directie zijn er onder andere een lege flessen-actie en een sponsorloop georganiseerd door de kinderen. Deze acties leverden in totaal een bedrag van € 662,60 op, dat door de directie van de school is aangevuld tot een bedrag van duizend euro. De kinderen van de sportcommissie hebben intussen twee mobiele voetbaldoeltjes besteld.

De jeugd-sportcommissie van de Reinbôge gaat nog bedenken hoe de ideeën van alle kinderen verwerkt kunnen worden in een beweegplan voor de school. Met de acties van de commissie hoopt de commissie dat er binnenkort veel sport- en beweegmateriaal in de pauze gebruikt gaat worden door alle kinderen van de school. Het team van de Reinbôge is trots op hun kinderen en steunt de acties van de kinderen dan ook waar zij kunnen.