EHBO'ers Buitenpost-Gerkesklooster gehuldigd

BUITENPOST - In het Lauwers College te Buitenpost kwamen dinsdagavond de EHBO'ers van Buitenpost - Gerkesklooster bijeen voor hun jaarlijkse vergadering. Vooraf werd er een lezing met diapresentatie gehouden over Stichting Fryslân Hartveilig. Na de presentatie werden er vier EHBO'ers gehuldigd die 25 jaar lid waren van KNV EHBO afdeling Buitenpost-Gerkesklooster. Ook 25 jaar lid maar niet aanwezig: Geert de Haan en Jille Tjoelker.

Wekelijks worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Bij een hartstilstand telt elke seconde. Elke minuut waarbij er niet wordt ingegrepen daalt de overlevingskans met 10 %. Na zes minuten dat er niet wordt ingegrepen treedt er zelfs blijvende hersenletsel op (door o.a. zuurstofgebrek). De professionele hulpdiensten kunnen vaak niet binnen 6 minuten aanwezig zijn. Dit geldt helemaal voor de dorpen. Het is daarom zaak om de aanrijdtijd van de hulpdiensten te overbruggen. Daarvoor is het systeem van HartslagNu ontwikkelt. Dit systeem wordt door de centralist van de Meldkamer in werking gezet en roept aangemelde reanimatie-burgerhulpverleners op om direct naar het slachtoffer te gaan of om een aangemelde AED op te halen. Deze reanimatie-burgerhulpverleners zijn allen in het bezit van een geldige reanimatiecertificaat en ouder dan 18 jaar. Omdat ze vaak eerder bij het slachtoffer zijn dan de professionele hulpdiensten verhogen ze de overlevingskans aanzienlijk. Fryslân Hartveilig streeft een dekkend netwerk na van reanimatie-burgerhulpverleners en aangemelde AED's. In elk dorp, wijk en buurt moeten er voldoende burgerhulpverleners zijn en moet er een 24/7 dekking zijn van AED's. Daarom werkt de stichting samen met Ambassadeurs (zoals Rinus Buising uit Twijzel, Jan van der Bij uit Buitenpost en Alexander Huizing uit Twijzelerheide) die het binnen hun netwerk/dorp onder de aandacht brengen. De Stichting richt zich met betrekking tot werving tot reanimatie-burgerhulpverleners, eigenlijk op twee groepen: diegene die kunnen reanimeren (EHBO'ers/BHV'er/Rode Kruis/beroepsmatig) en diegene die niet kunnen reanimeren. Tijdens de bijeenkomst in Buitenpost waren alle aanwezigen in het bezit van een geldig reanimatie-certificaat. Desondanks waren de reeds aangemelde burgerhulpverleners op één hand te tellen en was het systeem bij velen niet bekend. Daarom vindt Fryslân Hartveilig het belangrijk om ook juist bij deze doelgroep ruchtbaarheid aan te geven aan het systeem HartslagNu. Kijk voor meer informatie op www.fryslanhartveilig.frl. Op de foto van link naar recht: Jan van der Bij, voorzitter, Margriet Feddema-Baarsma, Geertina Leijendekker-van der Zaag, Hieke Nauta en Klaas Weening FOTO SAKE BEERSTRA