Kinderen ontdekken schoonheid landschap Noardlike Fryske Wâlden

Drachten -   Honderden leerlingen van tien basisscholen in Noordoost-Fryslân gaan de komende weken het landschap verkennen. In groepen trekken ze met gidsen het boerenland in.

Tijdens de veldexcursies doen ze opdrachten waarmee ze in het karakteristieke coulisselandschap van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden verschillende planten, dieren en bomen leren herkennen. Doel is dat de kinderen oog krijgen voor de biodiversiteit, het agrarisch natuurbeheer en de cultuurhistorie in hun eigen woonomgeving. Initiatiefnemers voor de educatieve veldexcursies zijn de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en de natuur- en milieueducatiecentra De Klyster, Pingo & Pet en De Naturij. Het is de eerste keer dat de partijen deze excursie onder het motto ‘Kijk eens hoe mooi het hier in de Noardlike Fryske Wâlden is’ bij wijze van proef aan scholen aanbieden. Deze excursies maken onderdeel uit van het project “Noardlike Fryske Wâlden, takomst foar in unyk lânskip”. De eerste basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 zijn deze week op pad gegaan langs elzensingels, dykswâlen en pingo’s. Zo’n tien boerenbedrijven die lid zijn van de vereniging NFW werken mee aan het educatieproject. “Ons kleinschalige coulisselandschap nodigt uit om verkend te worden. Daarom vinden we het belangrijk om basisschoolleerlingen het weiland mee in te nemen”, zegt NFW-voorzitter Attje Meekma. In het veld In het land bij verschillende agrariërs krijgen de kinderen van een educatief begeleider van de educatiecentra diverse opdrachten. Zo gaan ze aan de slag met een afstreepkaart. Herkennen ze de rups, het elzenhaantje, de koeienvlaai, een dobbe, elzenproppen, bramen en de gekraagde roodstaart in het landschap? Ook doen leerlingen op school het kringloopspel, dat als doel heeft ze bekend te maken met voedselrelaties en kringlopen. Vooraf worden afbeeldingen van besdragende struiken en bomen aan de scholen gemaild. Vervolgens moeten de leerlingen ze in het veld kunnen aanwijzen. Jacob Bijlsma, gids van de NFW, geeft daarbij uitleg. Agrarisch natuurbeheer Bijlsma vertelt dat bessen een belangrijke voedingsbron voor vogels zijn en dat de bloesem van de besdragers in het voorjaar veel insecten aantrekken, waardoor ze belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Besdragende struiken en bomen zijn onder meer de meidoorn, lijsterbes, braam, berk, vlier en trosvlier. Ook geeft Bijlsma uitleg over het onderhoud van het coulisselandschap door de boeren, het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en worden de leerlingen meegenomen langs de houtwallen en elzensingels om van alles te ontdekken over de aanwezige flora en fauna. Scholen en boeren Deelnemende scholen zijn De Mienskip uit Buitenpost, De Bining uit Westergeest, ’t Pompeblêd uit De Westereen, De Wynroas uit Harkema, CNS uit Walterswâld, Dr. Theun de Vriesskoalle uit Feanwâlden, De Oerstek uit Noardburgum, De Voorde uit Drachten, Sinnehonk uit Aldtsjerk en De Bron uit Damwâld. De boeren die de kinderen welkom heten zijn Marinus in Twijzel, maatschap Van der Veen in Westergeest, J. Brandsma in Kollumerzwaag, maatschap Bos-Jonkman in De Falom, maatschap Sikkema-Spaans in Harkema, maatschap De Vries in Walterswâld, maatschap Broersma Van der Noord in Damwâld, maatschap Zeinstra in Noardburgum, maatschap Van der Kooi in Readtsjerk, maatschap Van der Lei-Roersma in Drachtstercompagnie en maatschap Visser-Bakker in Drachtstercompagnie.