Leerlingen Lauwers College werken aan zwerfafval-project

KOLLUM -  Wethouder Jan Benedictus van de gemeente Kollumerland deelde afgelopen week t-shirts uit aan alle leerlingen en docenten van het Lauwers College in Kollum die betrokken zijn bij het Keep it Clean-project. Op het t-shirt staat een  logo dat door de leerlingen zelf is gemaakt. Na de aftrap door de wethouder gingen de leerlingen in groepjes uiteen om zwerfafval op te ruimen. Het project werd vrijdag afgesloten. Het zwerfafvalproject was een onderdeel van de introductieweken voor leerlingen van de school

De leerlingen gingen in groepjes zwerfafval rapen rondom de school, waarna ze een rondleiding kregen op de Milieustraat met uitleg van Henk de Bruyn. Als afsluiter werd het afval wat is opgezocht gesorteerd en in de containers geplaatst. Het project is een samenwerking tussen het Lauwers College, de gemeente Kollumerland c.a. en de Anteagroep. Dit project past in het Impulsprogramma Zwerfafval. Onder het motto ‘Samen werken aan een schoner Nederland’ bundelden overheid en bedrijfs leven in 2007 de krachten om een stevige vuist te maken tegen het groeiende zwerfafvalprobleem.Het Impulsprogramma is een initiatief van VNO-NCW (ook namens MKBNederland),VNG en het Ministerie van VROM. Voor de uitvoering tekenen Stichting Nederland Schoon, SenterNovem en VNG. FOTO'S SAKE BEERSTRA