Rijkswaterstaat zoekt publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland

REGIO - Rijkswaterstaat, Politie en Openbaar Ministerie roepen inwoners en weggebruikers in Noord-Nederland op om deze week nog deel te nemen aan het Publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland. Met dit panel wordt de mening van verschillende groepen weggebruikers over de (verkeersveiligheid op de) rijkswegen in Noord-Nederland onderzocht. Deelnemers aan het panel krijgen drie keer per jaar een online vragenlijst toegestuurd. De tweede peiling start op 22 september 2016. Nieuwe geïnteresseerden kunnen zich tot en met 21 september aanmelden voor het panel.

Iedereen die in het noorden van het land woont en gebruik maakt van de rijkswegen in Noord-Nederland kan zich aanmelden voor het publiekspanel van de drie partners. Degene die zich aanmeldt krijgt dit jaar in maart, september en december een online vragenlijst toegestuurd. In die vragenlijst staan vragen over hem/haar als weggebruiker en vragen waarbij naar een mening en/of kennis wordt gevraagd. Dat betreft vragen over de weginrichting of de staat van de weg, maar ook vragen over de inzet van de politie. Geïnteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden voor het publiekspanel: www.rws.nl/klantenpanel. In april van dit jaar vond de eerste peiling plaats. Daaraan deden 474 van in totaal 625 panelleden mee. Rijkswaterstaat, Politie en Openbaar Ministerie stellen meer meningen op prijs en roepen mensen die zich nog niet hebben aangemeld om mee te doen, op om zich alsnog aan te melden. Op 22 september start de tweede peiling van het publiekspanel. Mensen die zich voor 22 september aanmelden bij het publiekspanel, krijgen de vragenlijst automatisch toegestuurd.  Rijkswaterstaat, Politie en Openbaar Ministerie werken in Noord-Nederland samen aan de verbetering van de verkeersveiligheid op rijkswegen in Noord-Nederland. Dat betreft onder meer de A6, A7, A28, A32, A37 en N31 en N33.