'Kofje by de Boer' tijdens Nationale Burendag

KOLLUMERZWAAG - In Kollumerzwaag en Veenklooster nodigen boeren hun buren uit tijdens Nationale Burendag op 24 september. De boer en de buur gaan tijdens 'Kofje by de Boer' samen om tafel om contacten te versterken en te praten over het leven op de boerderij, de keuzes die de ondernemer maakt, voedselproductie, regelgeving en eventuele bouw- en toekomstplannen. Boeren zullen met hun buren koffie drinken in de stal, in het weiland of aan de keukentafel.

Deelnemers aan het provinciale 'Kofje by de Boer' in Kollumerzwaag en Veenklooster zijn de familie A. Turkstra van Foarwei 124 (10.00-13.00 uur), familie R. Roorda, Keningswei 1 Veenklooster (10.00-12.00 uur) en de gebroeders Brandsma, Foarwei 245 (10.00-13.00 uur). Laatstgenoemde organiseert ook een landschapsexcursie over het ontstaan van het coulisselandschap onder leiding van J. Bijlsma. ‘Kofje by de boer’ wordt geïnitieerd door Nordwin College in opdracht van de Provinsje Fryslân. De communicatie tussen boeren en burgers is een beleidsspeerpunt uit de Lânbouaginda Foarútbuorkje II van de Provinsje. Het is de bedoeling om ‘Kofje by de Boer’ ieder jaar te laten plaatsvinden. Naast het 'Kofje by de Boer' zijn er in Kollumerzwaag en Veenklooster tijdens de Nationale Burendag meer evenementen te bezoeken. Zo opent Zorgboerderij Marien Zathe een moestuin en organiseren ze een barbecue voor de buurt (12.00-18.00 uur), bij de Spoorbuorren Noord 19 is er het evenement 'Blij met de bij' (13.00-16.00), op Foarwei 116 wordt een dorpsbarbecue gegeven (17.00-21.00 uur) en is er een gezellig samenzijn op de Blankenstrjitte 42 (14.00-18.00 uur).