De Friese WIJlanden gaan voor de prijs Mooiste natuurgebied van Nederland

EARNEWALD - Nationaal Park De Alde Feanen en de twee Friese Nationale Landschappen presenteren met trots hun bidbook. De Alde Feanen, Zuidwest Fryslân en De Noardlike Fryske Wâlden hebben het bidbook De Friese WIJlanden ingediend voor de verkiezing 'Mooiste Natuurgebied van Nederland'. Ze laten hierin de jarenlange inzet zien van bewoners, gebruikers en vrijwilligers die samen met terreinbeheerders, boeren, ondernemers en eigenaren - de mienskip - dagelijks werken aan behoud en praktisch nut van de bijzondere natuurwaarden, agrarische landschapsbeleving en (watersport)toerisme.

De verkiezing is onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ dat voortkomt uit de Nationale Parken Deal (zie ook www.nationaleparkenwereldklasse.nl) . Met de Nationale Parken Deal wil het ministerie van Economische Zaken samen met 14 partners de kwaliteiten van Nationale Parken in Nederland verhogen. Door de betrokkenheid van de samenleving bij de natuur te versterken en zo een sterkere merk- en marktpositie van Nationale Parken in Nederland voor binnen- en buitenlandse bezoekers te bereiken. In het bidbook De Friese WIJlanden wordt beschreven hoe door nauwe samenwerking en onderlinge verbondenheid, een aaneengesloten gebied vol waardevolle natuur, landschap en cultuurhistorie van wereldklasse is ontstaan. Ook wordt een ambitie uitgesproken om het gebied gezamenlijk verder te ontwikkelen. De koppeling biedt veel mogelijkheden om het eigen gebied in een veel breder kader te plaatsen. Zo wordt de toeristische aantrekkelijkheid van het hele samenwerkingsverband vergroot en daarmee de werkgelegenheid in Fryslân. Hierbij behouden de partners hun eigen identiteit. Nadrukkelijk zetten het Nationaal Park De Alde Feanen en de Friese Nationale Landschappen in op de groene erfenis binnen de projecten van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Om die reden biedt het samenwerkingsprogramma meer mogelijkheden voor natuur- landschaps- en duurzaamheidseducatie, zodat deze ook na 2018 voortgezet worden. Het bidbook wordt op 21 september aan de vakjury overgedragen. Deze jury staat onder leiding van Prof. Mr. P. van Vollenhoven. Op 10 oktober worden de genomineerden bekend gemaakt en kan het Nederlandse publiek stemmen. Uit de stemmen worden de mooiste natuurgebieden van Nederland gekozen.