Groen licht voor brede school Damwâld

DAMWALD - De Badhúswei mag dé locatie worden waar vervangende nieuwbouw in één gebouw plaatsvindt voor drie scholen: de openbare dr. J. Botkeskoalle en de beide christelijke basisscholen De Bron en De Fontein.

De gemeenteraad kan zich naast de locatie ook unaniem vinden in de vorm van maatschappelijke financiering hiervoor: € 5.038.000. Gesteggel was er dinsdagavond in de opiniërende vergadering van de gemeenteraad over de kosten voor renovatie van sporthal De Boppeslach. Aanvankelijk stelde de CDA-fractie voor de renovatiekosten hiervoor, incluis de kosten voor asbestverwijdering, onder te brengen bij de nieuw te bouwen brede school. Nadat wethouder Gerben Wiersma omstandig uitlegde dat een schoolbestuur deze stap niet mag nemen, kwam het CDA na een ingelaste schorsing op het voorstel terug. De belofte van de wethouder dat er alsnog een raadsvoorstel volgt over een nieuw op te richten (beheers-)stichting en de visie van het college hierop haalde de christendemocraten over de streep. ChristenUnie, CDA en FNP kregen alle handen op elkaar voor een motie de omgeving tussen Lytse Loane en Haadwei te betrekken bij een herinrichtingsplan. Het vestigen van de Brede School aan de Badhúswei levert volgens de partijen nieuwe verkeersstromen op. Vanwege een vooral veilige, maar ook leefbare en functionele omgeving stellen ze voor de omgeving rond Nij Tjaerda op te knappen. Omdat in het kader van de Centrale As ook de Haadwei wordt gereconstrueerd, willen ze de nabije omgeving richting Brede School hier zo nauw mogelijk bij betrekken. “Het zou mooi zijn dat deze uitstraling doorgetrokken wordt naar de Lytse Loane”, zo omschrijven ze hun visie. Dankzij een voorzet van hetzelfde drietal partijen gingen ook alle politici akkoord met een onderzoek door het college omtrent de nieuwbouwplanning voor scholen in de gemeente. Binnen een half jaar moet de volgorde voor nieuwbouw duidelijk zijn. Het bouwjaar van de scholen moet leidend zijn, tenzij er een levensverlengende verbouwing heeft plaatsgevonden die het gebouw onder de criteria voor modern onderwijs nog twintig jaar bruikbaar maakt. De politici willen hiermee voorkomen dat er onnodig geld wordt uitgegeven aan onderhoud, terwijl nieuwbouw soms al op zeer korte termijn is te voorzien. TEKST JELLE RAAP