FNP: uitstel besluitvorming N358 in verband met Centrale As

ACHTKARSPELEN - De fracties van FNP Provinciale Staten en FNP Achtkarspelen brachten afgelopen week een werkbezoek aan omwonenden van de N358, De Skieding, tussen Surhuisterveen en de A7. De FNP hecht veel waarde aan het horen van het verhaal van de mensen zelf alvorens een gedegen beslissing  te kunnen nemen over upgrading van de drukke weg.

De FNP’ers spraken met belanghebbenden zowel aan de Groninger als aan de Friese kant van de weg. In december 2016 zullen Provinciale Staten van Fryslân een besluit nemen over een eventuele upgrading van De Skieding. De belangrijkste keuze is die tussen aanpak van de bestaande weg of de aanleg van een geheel nieuw tracé dwars door het landschap. Voor een nieuwe situatie zijn er aan de tekentafel wel 69 varianten ontworpen en op papier gezet. Welke variant ook gekozen wordt, het zal ingrijpende gevolgen hebben voor aanwonenden aan weerszijden van de Skieding. Deze aanwonenden zijn niet of nauwelijks gehoord in hun visie over deze upgrading, zo stelde de FNP vast. De belangen zijn zeer divers: verkeersveiligheid, economische belangen van het bedrijfsleven, toekomstige ontwikkeling voor de landbouwers, goede ontsluiting voor de hele regio. Een blik op de situatie op de desbetreffende locatie geeft bijval aan de verschillende verhalen en zorgen van aanwonenden. De fracties van de FNP zullen gezamenlijk beraadslagen over  de verkregen informatie en vooral ook met de uitgesproken zorgen van de aanwonenden van de Skieding. Het is de FNP wel duidelijk geworden dat er eerst meer informatie moet zijn over de gevolgen van de ingebruikname van de Centrale As voordat een definitief besluit wordt genomen over de N358. Tellingen van voor én na de aanleg zullen aan de Statenleden moeten worden aangeleverd om een gedegen beslissing te kunnen nemen. Gewijzigde verkeersstromen door deze nieuwe weg kunnen immers een grote invloed hebben op de tracékeuze. Daarom zal de FNP Statenfractie voorstellen om niet al in december, maar enkele maanden later de tracékeuzen in de Staten van Fryslân vast te stellen. FOTO FNP