DFK-gemeenten gaan vanavond met inwoners in gesprek over herindeling

REGIO - Op woensdag 28 september vinden de eerste meedenksessies over de herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. plaats. Tijdens de meedenksessies gaan de drie gemeenten met hun inwoners in gesprek over de nieuwe gemeente. Wat verwachten inwoners van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening of voorzieningen? Waar maken zij zich zorgen over of hebben zij juist goede ideeën? Deze vragen staan centraal tijdens de meedenksessies.

Hoewel de drie gemeenten pas in 2019 gaan herindelen, moeten nu de fundamenten worden gelegd. Om in 2019 samen te kunnen gaan, moeten de gemeenten namelijk al op korte termijn een herindelingsontwerp opstellen. Dit document vormt de basis voor het herindelingsadvies, waarmee de gemeenten officieel toestemming voor herindeling vragen bij de Provincie en de Tweede en Eerste Kamer. De visie op de nieuwe gemeente en hoe die gaat werken is een belangrijk onderdeel van het herindelingsadvies. Input van de mienskip is daarbij cruciaal. Bearn Bilker, voorzitter van de Stuurgroep Herindeling roept inwoners van de drie gemeenten op om ideeën voor de nieuwe gemeente naar voren te brengen tijdens één van de meedenksessies: “Ek al duorret it noch wol eefkes, no wurde wol de fûneminten foar de nije gemeente lein.  We fine it dêrom tige wichtich dat minsken mei ús meitinke.”