GGD Fryslân start in najaar groot gezondheidsonderzoek

REGIO - GGD Fryslân voert dit najaar een grootschalig onderzoek uit dat gericht is op de gezondheid en leefstijl van volwassenen vanaf 19 jaar, ook wel de 'Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016' genoemd. Ruim 31.000 inwoners van Fryslân kunnen vanaf eind september 2016 een uitnodiging voor de Gezondheidsmonitor ontvangen.

Hoe meer Friezen aan de Gezondheidsmonitor deelnemen, hoe meer inzicht er in de gezondheid van Friese volwassenen is. Daarmee kan de gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van haar inwoners. Daarnaast is het voor de deelnemers aan het onderzoek zelf ook een mooi moment om bewust na te denken over hun eigen gezondheid. Niet alle inwoners van Fryslân ontvangen een uitnodiging; een computer selecteert steekproefsgewijs wie een uitnodiging ontvangt. Personen die niet geselecteerd zijn kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen. De vragenlijst kan digitaal of schriftelijk worden ingevuld. Deelname aan de Gezondheidsmonitor is vrijwillig. De privacy van de gegevens wordt beschermd zoals dat in de Wet bescherming persoonsgegevens beschreven staat. Alle GGD’en doen mee aan de Gezondheidsmonitor, die eens in de vier jaar plaats vindt. Sinds 2012 doen alle GGD’en in Nederland tegelijkertijd mee. Door de samenwerking van GGD’en, GGD GHOR Nederland, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Deze organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze lokaal, regionaal en landelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Meer informatie over de Gezondheidsmonitor is te vinden op de website van GGD Fryslân: