Bezoek gedeputeerde bij project De Dellen Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN - Gedeputeerde Klaas Kielstra en wethouders van Achtkarspelen brachten vrijdag 23 september een bezoek aan de bouwplaats in een buitengewoon zonnige omgeving.

Rond de kerstdagen zal het nieuwbouwproject aan De Dellen in Surhuisterveen worden opgeleverd. Vooral dankzij de droge en zonnige dagen kan Jorritsma Bouw B.V. voortvarend verder werken aan het project dat volgens een ontwerp van architect Rein de Valk wordt gebouwd. In totaal betreft het 38 senior- en zorggeschikte woningen waarvan achttien ten goede komen aan cliënten van de J.P. van den Bentstichting. Directeurbestuurder Riekele T. Heida van Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) maakte kenbaar dat de voorbereiding van de bouw aanvankelijk moeizaam verliep. Zo kon SWA pas in 2012 de grond verwerven, nadat de grond tien jaar braak had gelegen. Vervolgens moest de uitkomst van een beroepsprocedure voor de Raad van State worden afgewacht, de grond worden gesaneerd en bouwrijp worden gemaakt. Het project met een investering van bijna zeven miljoen oogst nu alom lof. Naar verwachting kunnen de eerste huurders rond de jaarwisseling hun appartement betrekken. Op dit moment telt SWA veertienhonderd woningzoekenden waarvan de helft een eenpersoonshuishouden betreft. Het aantal inschrijvingen vanuit Surhuisterveen is het hoogst met 625. Van deze groep zijn er 243 de leeftijdsgrens van 65 jaar gepasseerd. Voor Buitenpost en Harkema gaat het om respectievelijk 385 en 140 huishoudens. De resterende 632 aanvragers zijn te verdelen over de overige acht dorpen in Achtkarspelen.