Rondleiding Fogelsangh State door burgemeester Bilker

VEENKLOOSTER - Op vrijdagmiddag startte om 14.00 uur een reis door het verleden in de eetzaal van Fogelsangh State te Veenklooster voor twintig belangstellenden. Burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland c.a. gaf een boeiende rondleiding.

In een trilogie van rondleidingen nam Bilker de bezoeker mee in een boeiende tocht door het rijke verleden van de gemeente Kollumerland c.a. en in het bijzonder die van Fogelsangh State en haar bewoners door de eeuwen heen. Ook het bijzondere bezoek van Koning Willem III, die in 1873 op Fogelsangh State verbleef, nam Bilker in zijn verhaal mee. Bilker geldt als een kenner van de Oranjes en is goed bekend met de oude Friesche adel. Hij is voorzitter van de stichting Nassau en Friesland en van Stichting Staten en Stinzen. FOTO'S SAKE BEERSTRA