Afscheid Gerard de Groot met receptie in De Dream

KOLLUM - Donderdag 29 september nam Gerard de Groot, algemeen directeur van VCBO-Kollumerland, afscheid omdat hij met pensioen gaat. Op een drukbezochte receptie in kunstcafé De Dream in Dokkumer Nieuwe Zijlen, waar zijn echtgenote Janine van Zeeland een expositie heeft, werd Gerard uitbundig bedankt voor alles wat hij voor de scholenvereniging heeft betekend. En uit de toespraken, sketches, cadeaus en dankbetuigingen bleek dat dat heel veel was.

Gerard de Groot werd in het bijzonder bedankt voor zijn werk als interim-directeur op een aantal scholen en het voorkomen van een technisch faillissement van de vereniging. Er moest onder andere na 2012 flink bezuinigd worden om er voor te zorgen dat VCBO-Kollumerland weer een positief saldo op de balans kreeg. Dat is uitstekend gelukt. Voor de scholen was dit niet altijd even leuk. Een algemene regel van hem was: “Als je geen geld hebt kun je het ook niet uitgeven!”. Op dit moment kon hij het stokje netjes overdragen aan zijn opvolger Carin Doodeman die ook directiebestuurslid is van Stichting Arlanta in Dongeradeel. Met haar heeft hij afgelopen dinsdag 27 september alle scholen van VCBO Kollumerland bezocht, waar hij afscheid nam en de leerlingen aanmoedigde om zoveel mogelijk rondjes te maken voor de beide goede doelen. Zodra het bedrag bekent is worden de cheques aan Stichting Amani en Stichting Hulphond te overhandigen. FOTO'S SAKE BEERSTRA