Eastermar neemt borden Whatsapp-Buurtpreventie in gebruik

EASTERMAR - Loco burgemeester Doeke Fokkema van de gemeente Tytsjerksteradiel onthult zaterdag de borden voor Whatsapp Buurtpreventie in Eastermar. Eastermar is het eerste dorp in Tytsjerksteradiel waar een Whatsapp Buurtpreventieteam actief is.

De groep in Eastermar is in augustus 2015 van start gegaan en wil door middel van Whatsapp dorpsbewoners waarschuwen voor verdachte situaties. Bijvoorbeeld een woning die door ‘vreemden’ wordt bekeken of een auto die ’s avonds laat vaak door de straat rijdt. Inbrekers observeren namelijk vaak eerst voordat zij toeslaan. Indien nodig wordt contact opgenomen met de politie, maar het kan ook worden ingezet wanneer bijvoorbeeld een kind uit het dorp is vermist en de app-leden wordt gevraagd uit te kijken. Een soort ‘intern Burgernet’. De groep is actief in het dorp Eastermar en de nabijgelegen buurtschappen It Heechsân, It Wytfean en Skûlenboarch. De borden worden geplaatst bij de komborden en attenderen bezoekers erop dat er in het dorp aan buurtpreventie wordt gedaan. De gemeente Tytsjerksteradiel regelde de aanschaf en plaatsing van de preventieborden. De gemeente ziet dit initiatief als een mooi voorbeeld van burgerparticipatie en besloot het project aan te merken als voorbeeldproject. Ook de politie stimuleert actief het opzetten van deze whatsapp-groepen die inmiddels op veel meer plaatsen in Nederland actief zijn. “De leden fan de Appgroep binne de eagen en earen yn it doarp”, zo vindt wijkagent Henriette Talstra. Zaterdag 8 oktober  staat ook de preventietruck woninginbraken van de politie in Eastermar. In deze vrachtwagen kunnen inwoners en overige geïnteresseerden tips krijgen over inbraakpreventie aan hun woning. De truck staat op It Breed van 10:00 tot 14:00 uur aan de EM Beimastraat in het dorp.