FNV: Opening Centrale As Friesland geen reden tot feest

BURGUM - De opening van de Centrale As, op 7 oktober in Burgum, Friesland, is allerminst reden tot feest. Dat stelt de FNV. In juni van dit jaar lichtte de FNV opdrachtgever provincie Friesland in over misstanden bij de aanleg van het infraproject. De FNV deed daarvoor maandenlang onderzoek bij het traject en heeft veel gegevens over onderbetaling van werknemers en het toepassen van schijnconstructies. De Inspectie SZW is bezig met een groot onderzoek op basis van de bevindingen van de FNV.

Verantwoordelijk gedeputeerde mevrouw Poepjes reageerde indertijd laconiek. ‘Ik geloof niemand op zijn blauwe ogen, aannemers niet, maar ook de vakbond niet’, zei ze tegen Omrop Fryslân. Ondanks meerdere beloften heeft ze een terugkoppeling van aannemers en van onderzoek in opdracht van de provincie telkens uitgesteld. De FNV had ondanks herhaalde verzoeken geen bericht van haar ontvangen. Maar gisteren, kort na verzending van een brief van de FNV aan de leden van de Provinciale Staten in Friesland over de kwestie, en een telefoontje van dagblad De Telegraaf naar de provincie, kreeg de FNV plotseling wél een brief van de hoofdaannemers van de Centrale As. Die stellen daarin dat ze alle regels naleven. Over toetsing van die bewering door een ‘onafhankelijk onderzoeksbureau’ in opdracht van de provincie krijgt de FNV nu ook een briefafschrift. Daarin stelt de provincie: ‘De voorlopige bevindingen geven aanleiding de conclusies uit de brief van [de hoofdaannemers] te onderschrijven.’ Kort gezegd, niks aan de hand. De FNV is door het onderzoeksbureau niet benaderd. ‘De gedeputeerde veegt hiermee haar eigen straatje schoon en stelt de aannemers in staat hetzelfde te doen. Zij zijn slagers die hun eigen vlees keuren. Maar de onderbetaling van werknemers die het zware werk doen aan de weg, daar lijkt mevrouw Poepjes immuun voor’, stelt Margreet Pasman, bestuurder FNV Bouw. ‘Het heeft er alle schijn van dat ze de rapportage over de misstanden moedwillig heeft uitgesteld. Straks zijn alle werknemers weg. Een onbegrijpelijke vertoning voor iemand die een voorbeeldfunctie heeft als vertegenwoordiger van de overheid als opdrachtgever.’ Overigens hoeft de gedeputeerde zich wat Pasman betreft geen illusies te maken. ‘Er volgt nog een uitgebreide rapportage van de Inspectie SZW. We hebben zoveel misstanden aangetroffen, dit traject krijgt nog een forse staart. De Wet Aanpak Schijnconstructies stelt uiteindelijk de opdrachtgever aansprakelijk voor misstanden. Reken maar dat wij de provincie weten te vinden.’