Twijfels over doorgaan playbackshow in de Krúswei

DAMWALD -   Het is al weer heel wat jaren geleden dat er een playbackshow in Damwâld gehouden werd. In de negentiger jaren werden er flink wat playbackshows in de Mounetille georganiseerd. Op vrijdag 21 oktober kunnen zowel jongeren als ouderen meedoen met de nieuwe playbackshow die gehouden wordt in het dorpshuis. Om dat door te kunnen laten gaan zullen tenminste tien acts op het toneel in dorpshuis de Krúswei opgevoerd moeten worden. Momenteel is de opgave van playbackers veel te laag om het evenement door te kunnen laten gaan. Als het huidige aantal opgaven voor de playbackshow gehandhaafd blijft zal het prachtig bedachte evenement van de activiteitencommissie van de Krúswei geen doorgang kunnen vinden. Er is echter nog een week te gaan voor de opgaven voor de playbackshow. Opgave kan op Facebook site van de activiteitencommissie: www.facebook.com/dekruswei

De aanvang van de playbackshow is 19.30 uur. In de jury zit ook meester Pieter van der Bij vertegenwoordigd. Van der Bij is een muziekkenner en muziekmaker in hart en nieren. De activiteitencommissie hoopt dat heel wat inwoners uit Damwâld hun talenten zullen kunnen tonen.