Fotoavonden “Foestrum in beeld” starten weer in oktober

WESTERGEEST - Op dinsdag 18 oktober, ’s avonds om half acht, start de Culturele Commissie weer met het organiseren van de fotoavonden in MFC “de Tredder” te Westergeest. Vanaf oktober tot en met april wordt er één keer per maand een fotoavond gehouden. Op deze avonden worden er oude foto’s van Westergeest getoond op een groot scherm. Steeds meer (oud)- inwoners hebben belangstelling voor deze gezellige avonden. Voor velen is het tevens een weerzien van (oud)- dorpsgenoten.

Op de eerste avond zal onder andere de foto worden getoond van Muziekvereniging De Bazuin. Een aantal namen, te weten Pieter de Bruin, Jacob Bijlstra, Gaatze Bosma, Jan Banga, Rimpt de Vries, Wieger de Hoog, zijn bekend, maar er ontbreken nog veel namen. De organisatie hoopt met de lezers en/of bezoekers op de fotoavond de namen compleet te krijgen. Verder wil de organisatie het met de aanwezigen graag hebben over het thema: 'slagers'. Welke slagers zijn er zoal in Westergeest geweest? Bij de organisatie zijn een aantal slagerijen bekend; Slagerij Fennema aan de Bumawei 21, voorheen was daar slager Hilverda en Kees Oostwoud(?) gevestigd, op de Eelke Meinertswei 10 heeft Pieter Hoekstra een slagerij gehad. Later hadden Kees en Pietje Oostwoud hier een slagerij. Ook slagers vanuit omliggende dorpen, zoals Ite de Boer, Ids van Lune uit Oudwoude en Harm Zijlstra uit De Triemen leverden hun bestellingen af in Westergeest. Mogelijk waren er nog meer. Daarnaast zullen nog veel andere foto’s worden getoond. De organisatie hoopt weer op een grote opkomst op deze avonden. Wie ook oude foto’s heeft van Westergeest of namen weet van de foto’s wordt verzocht deze mee te nemen of  contact op te nemen met Jantsje Wiersma, 0511-444726.