Dag van de Duurzaamheid op scholen in Kollumerland c.a.

KOLLUM - 10 oktober 2016 is het de Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag laat heel Nederland zien hoe de wereld schoner, mooier en eerlijker kan. Ook de kinderen van de Koningin Julianaschool en de Casimirschool in Kollum dragen hun steentje bij aan deze dag. De kinderen hebben veel vragen en ideeën over milieu, verdeling van rijkdom, natuur, geluk en samenleven. Daarom wordt door het hele land op basisscholen op deze maandagmorgen voorgelezen en gesproken over duurzaamheid. Op de Koningin Julianaschool kwam Bertus Mulder, oud-Gedeputeerde Provinsje Fryslân, voorlezen. Op de OBS Prof Casimirschool in Kollum was wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. present.

Speciaal voor alle basisscholen in Fryslân hebben IVN, NME centra en de provincie Fryslân een verhaal laten schrijven dat past bij het thema van de kinderboekenweek én bij de Dag van de Duurzaamheid. Het thema van de Kinderboekenweek is namelijk Voor altijd jong! Het verhaal ‘In bysûndere pake’ is geschreven door Berber van der Geest en bewerkt door Janneke de Boer. Het verhaal is geschikt voor groep 5 tot en met 8. Het verhaal speelt zich af in Friesland, rond Workum en gaat over de ‘pakesizzer’ van kunstschilder Jopie Huisman (1922-2000) uit Workum. ‘Joop is in jonkje dat graach bûten omstrúnt en de wrâld en de natuer ûntdekke wol’. Het thema is: waardeloze dingen opnieuw waarde geven. Met dit project wordt de koppeling tussen natuur, duurzaamheid, cultuur, historisch erfgoed en de taal in Friesland gelegd. Als aandenken aan de dag van duurzaamheid kregen de scholen een knikkertegel van gerecycled plastic gekregen! Voor elke tegel is ongeveer 3 kilo weggegooid plastic gebruikt: frisdrankflesjes, doppen, boterhamzakjes en kaasverpakkingen bijvoorbeeld. Die worden vermalen, gesmolten en dan wordt er in een metalen mal een flinke knikkertegel van gemaakt. Deze is zo groot als een stoeptegel en zo zwaar als het gebruikte plastic: ongeveer 3 kilo dus. Deze tegels zijn speciaal voor deze gelegenheid gemaakt in een oplage van zo’n 1.500. Elke tegel is uniek. Je ziet in de tegels de vormen en kleuren van het gebruikte plastic en daarom zijn ze allemaal anders. FOTO'S SAKE BEERSTRA