Expositie leerlingen Lauwerscollege gemeentehuis Buitenpost

BUITENPOST - Bij de lessen tekenen en handvaardigheid stond het thema "Schoonheid" centraal. De bovenbouwleerlingen Vmbo, Havo en Vwo van het Lauwerscollege in Buitenpost exposeren van 10 oktober 2016 t/m 6 januari 2017 in de centrale hal van het gemeentehuis in Buitenpost.

Het thema werd in verschillende technieken uitgevoerd. In de tentoonstelling "Beeldende Impressies" zijn schilderijen, tekeningen en collage's te zien, maar ook papier-maché beelden (torso's) en kartonnages. Op de vraag "Wat is schoonheid?" geven de jongeren hele verschillende antwoorden, waarbij extremen niet worden geschuwd. Verwerkte teksten zijn expliciet en geven onverbloemd weer hoe er gedacht wordt over uiterlijk vertoon, stereotypen en schoonheidsidealen. De werken gaan over de oppervlakkigheid van de opgelegde norm, maar ook over (ervaren) sociale druk en werkelijke schoonheid (zit van binnen). Er worden verwijzingen gezien naar kunstenaars als  Andy Warhal (popart) en Pablo Picasso (kubisme), maar ook is er ruim aandacht voor fantasie- en wensbeelden over lichaam en uiterlijk. Stichting Keunstkrite Twizel richt de tentoonstellingen van de jongeren met plezier in: "Het is fantastisch om te zien hoe jongeren bezig zijn met dit soort onderwerpen, hoe ze erover nagedacht hebben en wat ze ermee doen. Sommigen zijn zeer onconventioneel en benaderen  de thema's met een volledig frisse blik. Dat is waar kunst over gaat. Jongeren inspireren enorm", aldus de Keunstkrite. De tentoonstelling is tijdens reguliere openingstijden van het gemeentehuis vrij te bezoeken. FOTOS SAKE BEERSTRA