Actief bezig op het Nordwin College Buitenpost

BUITENPOST -   De activiteitenmiddag, die ieder jaar voor basisschoolleerlingen van groep zeven en acht georganiseerd wordt, werd ook dit jaar weer door een overweldigend aantal deelnemers bezocht. Een kleine vierhonderd kinderen vermaakten zich opperbest op het VMBO-groen in Buitenpost.

De leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs waren enthousiast bezig met onder andere pannenkoeken bakken, natuurkunde-proefjes, dieren verzorgen, techniek met lego en bloemschikken. Ook kon er dit jaar weer een diploma Geitenmelken behaald worden en deden veel leerlingen een poging om de lengte van de slang te raden. Uit de reacties van de bezoekers van het Nordwin College werd ook dit jaar weer duidelijk dat iedereen zich prima vermaakt had. FOTO'S SAKE BEERSTRA