Meedenksessies nieuwe gemeente van start

KOLLUM - Woensdagavond ging in het gemeentehuis van Kollumerland een meedenksessie van start. Per 1 januari 2019 willen de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. samen verder als één nieuwe gemeente. Dat lijkt nog ver weg, maar nu al wordt begonnen met het leggen van de fundamenten. De burgemeesters van de drie gemeenten leiden de sessies in.

De maatschappij verandert snel en de gemeenten in Noordoost Fryslân hebben te maken met ontwikkelingen als vergrijzing en krimp. Daarbij voeren gemeenten steeds meer taken uit die voorheen door het Rijk uitgevoerd werden. Tegelijkertijd nemen inwoners steeds vaker zelf initiatief en is het de taak van de gemeente hen daarin te faciliteren.

De gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. zijn ervan overtuigd dat zij deze en andere uitdagingen samen beter aankunnen. Ze beginnen nu al met de fundamenten voor de nieuwe gemeente. Uw mening is daarbij van groot belang. Hoe kijkt u aan tegen een nieuwe, grotere gemeente? Maakt u zich ergens zorgen over of ziet u juist kansen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Debra van Kleinwee via d.vankleinwee@ddfkgemeenten.nl of telefonisch via 0519-298881.

FOTO’S SAKE BEERSTRA