Honderden protestbrieven voor De Friesland Zorgverzekeraar

DOKKUM - Stichting Red De Sionsberg heeft vrijdag honderden protestbrieven aan De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) overhandigd in het kantoor van DFZ in Sionsberg.

Een groot deel van deze brieven is spontaan ondertekend door bezoekers van de langste handelsroute: “Foarút mei de Handel” op de Centrale As en tijdens de lifestyle beurs te Oosternijkerk. In deze brieven wordt DFZ opgeroepen om de contractbreuk door DFZ met Sionsberg ongedaan te maken en om zorg in te kopen zoals dit in een 5-jarig contract is vastgelegd. DFZ moet zich houden aan de afspraken die met de bevolking op Sionsbergdag zijn gemaakt, vinden de briefschrijvers. De inwoners van de regio Noordoost Friesland, de Waddeneilanden en Noordwest Groningen willen serieus genomen worden. Ze willen de broodnodige specialistische laagcomplexe tweedelijns zorg, zoals deze nu wordt verleend in Sionsberg, behouden en zouden deze graag uitgebreid zien worden naar het niveau dat is vastgelegd in het Regioplan. De bevolking neemt beslist geen genoegen met een veredelde huisartsenpost zoals DFZ het wil. De voorbeeldbrieven zijn nog steeds te downloaden op de site www.reddesionsberg.com (onder de kop “protestbrieven tegen opzeggen contract met Sionsberg”). FOTO JAN VAN EMPEL