Dorpsblad ‘Kontakt’ viert 50-jarig jubileum

Kollumerpomp -   Vrijdag 14 oktober was het exact vijftig jaar geleden dat de plaatselijke kerk en de school met de eerste editie kwamen van ‘Kerk- en Schoolnieuws’, een bulletin van en voor de inwoners van De Pomp. Later werd de naam veranderd in ‘Kontakt’. Vooral in de beginjaren, van 1966 tot en met 1971, was het moeilijk het hoofd boven water te houden maar creativiteit en volharding heeft ertoe geleid dat er nu een jubileumfeest kon worden gehouden in dorpshuis ‘Het Trefpunt’.

“Het dorpsblad ‘Kontakt’ wordt wel eens – ten onrechte – het kerkblad van Kollumerpomp genoemd. Maar het is veel meer dan dat”, aldus Bert Kingma, die het ‘Kontakt’ opmaakt, uitgeeft en de bezorging doet. Wie het twee wekelijks krantje doorbladert, ziet meteen dat het een veelzijdig bulletin is van en voor de inwoners van De Pomp, zoals het dorp in de volksmond heet. Iedere vereniging, commissie, stichting of club van het 475 inwoners tellende dorp kan er gebruik van maken. Of het nu gaat om een vergaderingsagenda, notulen, een uitnodiging of aankondiging, het staat er in. Maar ook individueel wordt het één en ander op het redactieadres via de mail ingeleverd. Berichten van geboorte, huwelijk en overlijden, verhuizing, binnengekomen in het dorp, verjaardagen van ouderen en jubilea worden regelmatig geplaatst. “Naast de tweehonderd abonnees weet ‘Kontakt’ zich financieel gesteund door diverse ondernemers uit het dorp en de nabije omgeving”, vertelt Bert Kingma verder. “Door z’n eenvoud en daarmee de prijs van het abonnement en het adverteren laag te houden, is de financiële positie gezond te noemen. Ongeveer 98 % van de dorpsbewoners is geabonneerd en veel oud Pompsters blijven lid om toch nog op de hoogte te blijven van het wel en wee op De Pomp.” Toch dient vermeld te worden dat er ook andere tijden waren. Vanaf de oprichting op 14 oktober 1966 moesten alle zeilen worden bijgezet om opheffing te voorkomen. Toen verscheen het krantje maar eens per drie weken, om de kosten te drukken. Door een gemaakte afspraak tussen kerk en school wilde de kerkenraad de stekker eruit trekken in 1971. Er was een tekort van f 50,- ontstaan. Diaken Murk Kingma vond dat te gortig en verzette zich hiertegen. “Waach it net om d’r mei op te hâlden, dit blêd foarsjocht yn in behoefte. De minsken kinne net mear sûnder.” “Bêst”, was het antwoord van de kerkenraad, “dan moast dy d’r mar mei rêde!” En dat heeft hij gedaan. Hij veranderde de naam in ‘Kontakt’ en benaderde een aantal adverteerders. Daarmee nam hij wel alle verantwoordelijkheid op zich maar het is gelukkig helemaal goed gekomen. Samen met een team van redactieleden werden de komende jaren iedere twee weken de kopij verzameld, nagekeken en ingeleverd. Dit heeft hij tot zijn plotselinge dood op zaterdagochtend 7 februari 1998 volgehouden. “Vanaf oktober 1987 deed ik al de opmaak van het blad maar dit was andere koek. Heit deed de abonnementen en de acquisitie dus die taken kreeg ik er toen bij. Mem deed ondertussen al jaren de bezorging. In 2014 is zij na 36,5 jaar trouwe dienst, op 80-jarige leeftijd, daarmee gestopt. Ook dit werk heb ik toen overgenomen en ik doe alles nog met heel veel plezier en toewijding!" aldus Kingma. Dat bleek ook uit de woorden die afgelopen vrijdagavond klonken. Bert Holtsema (scriba kerk), Cornelia Spijkerman-Westra (directeur CBS ‘De Wegwijzer’) en Ronnie Wilschut (voorzitter Plaatselijk Belang) beaamden het nut van dit medium in Kollumerpomp.  Als eerbetoon aan alle redactieleden verscheen er een jubileumboekje waarvan het eerste exemplaar werd overhandigd aan wethouder en locoburgemeester Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. In zijn slotrede sprak Bert Kingma de verwachting en de hoop uit dat ‘Kontakt’ nog vele jaren bij de Pompsters op de deurmat mag vallen en dat het blad zijn gemeenschappelijk doel in het dorp mag behouden: werken aan saamhorigheid en verbondenheid, kortom mensen met elkaar in contact te brengen! FOTO'S SAKE BEERSTRA