Start multiculturele vrouwengroep

BUITENPOST - Op vrijdag 4 november start in sociaal-cultureel centrum it Koartling een multiculturele vrouwengroep. Het gaat om een plek waar vrouwen met verschillende achtergronden en culturen elkaar wekelijks ontmoeten en met zelfgekozen activiteiten bezig kunnen zijn. Buitenpost telt verschillende mensen die het Nederlands onvoldoende beheersen om zich volledig zelfstandig te kunnen redden. Voor een deel gaat het daarbij om migranten en dan in het bijzonder – maar niet uitsluitend – om vrouwen.

Daarom is dit voorjaar het voorstel gedaan om speciale activiteiten voor vrouwen te gaan organiseren met als één van de subdoelen: verbetering van de taalvaardigheid. Het idee is een kleinschalige, multiculturele vrouwengroep waarvan de deelnemers samen dingen gaan doen. Dat kunnen nuttige zaken zijn, maar ook plezierige. Denk hierbij aan naaien, kleding verstellen en handwerken, samen formulieren invullen, boodschappen doen, maar bijvoorbeeld ook samen koken, eten en samen lezen. De vrouwen bepalen zèlf welke activiteiten plaatsvinden. De communicatie verloopt in een groep met alléén vrouwen anders dan in een gemengde groep. Vrouwen kunnen snel relaties met anderen aangaan en zij kunnen doorgaans goed luisteren, evenals goed voor anderen zorgen. Daardoor ontstaat in een vrouwengroep al gauw een omgeving waarin sympathie, vertrouwen en geborgenheid sfeerbepalend zijn. Het hoofddoel is om een plek te creëren waar vrouwen met verschillende achtergronden elkaar wekelijks ontmoeten en met zelfgekozen activiteiten bezig zijn. Voor de deelnemers aan de vrouwengroep kan dit resulteren in een betere beheersing van de Nederlandse taal, betere aanpassing aan de Nederlandse samenleving, een grotere zelfredzaamheid en zelfstandigheid, verbetering van de uitgangssituatie als het om de opvoeding van de kinderen gaat, plus uitbreiding en versterking van het sociaal netwerk. Vrouwengroep komt met ingang van 4 november wekelijks op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur bij elkaar in it Koartling.