Opbrengst Damwâldrin overhandigd aan VluchtelingenWerk Noord Nederland

DAMWALD - De tiende editie van de jaarlijkse Damwâldrin werd eind augustus onder ideale weersomstandigheden gelopen. Bij dit loopevenement, waarbij afstanden van vijf, tien of zestien kilometer worden gelopen, wordt de opbrengst ieder jaar geschonken aan een goed doel in eigen dorp of regio. Dit jaar was de opbrengst voor VluchtelingenWerk Noord Nederland. De cheque ter waarde van 650 euro werd onlangs door Dries Kalsbeek en Jannie Jilderda namens de Damwâldrin overhandigd aan Foke Dijkstra van Vluchtelingen Werk Noord Nederland.

De Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) is actief in de provincies Fryslân Groningen, en Drenthe. VWNN begeleidt en adviseert asielzoekers, vluchtelingen en migranten. FOTO NANNE NICOLAI