Lichte daling WW-uitkeringen in Friesland

Leeuwarden - In september nam de WW in Friesland af tot 17.844 uitkeringen. Vrijwel overal in Nederland daalt de WW. De dalende WW past in de gestaag herstellende arbeidsmarkt met meer banen en vacatures.

Eind september 2016 telde Friesland 17.844 WW-uitkeringen. Dat is 5,4% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland daalde in september met 0,6%. Dat is een daling van 103 uitkeringen. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 3,3% (562) meer WW-uitkeringen. In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind september uit op 424.257. Dat is 4,8% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 426.637. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 0,6% (-2.380). Bijna alle provincies lieten een daling van de WW zien. Een jaar eerder telde Nederland 416.468 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 1,9% (7.789). De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een vergelijkbaar beeld met dat in Friesland. In alle drie de noordelijke provincies daalde de WW in september licht. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen in de drie noordelijke provincies. De dalende WW past in de gestaag herstellende arbeidsmarkt. Het herstel blijkt onder andere uit meer nieuwe vacatures en banengroei tot 2017. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maakt UWV inzichtelijk met de jaarlijkse publicatie Regio in Beeld, die op 12 oktober is verschenen. Regio in Beeld geeft per regio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat er in Friesland in de eerste helft van 2016 vooral openstaande vacatures waren voor elektriciens & elektromonteurs, metaalbewerkers & constructiewerkers en timmerlieden. De gehele publicatie vindt u onder: Regio in Beeld