Boom verwijderd op lastige plaats in Kollum

Kollum - Werknemers van Van der Wal Boomrooierij uit Noardburgum waren vrijdagmorgen bij Hoekstra Verzekeringen in Kollum om achter op het erf een zieke es van tachtig jaar te kappen. Deze es stond tussen twee huizen in met overhangende takken boven een schuur en een huis. Een lastige plaats om een boom om te zagen. Dit vraagt daarom om een andere aanpak. Bij deze klus moest er een hoogwerker aan te pas komen. Klimmend in een boom de boom afbreken op afstand is het meest spectaculaire werk wat een boomverzorger tegen kan komen. De boom hoort bij de beschermde bomen maar omdat de es ziek is werd er een kapvergunning  afgegeven.

FOTO'S SAKE BEERSTRA