Huldiging kampioenen 2016 Rayon De Driesprong

De Westereen - Op vrijdag 21 oktober hield Rayon De Driesprong, het samenspel van de duivensportverenigingen in De Westereen en Twijzelerheide, haar jaarlijkse kampioenenhuldiging en prijsuitreiking. Zoals telkens de laatste jaren, was de jeugd van Dagbesteding De Swaen uit Veenklooster goed vertegenwoordigd. Zij verzorgen samen met de duivensportvereniging jaarlijks een sponsorwedvlucht waaraan heel veel mensen van buiten de duivensport meedoen. De sponsorvlucht kende in 2016 een dusdanige deelname dat vrijwel alle duiven gesponsord worden. Ook grote sponsoren doen hieraan mee, zo doneren de Rabobank en Dierenspeciaalzaak Tjipke Rottiné aan de aanzienlijke prijzenpot om de deelname op te schroeven. De Swaen kon dit jaar het respectabele bedrag van € 1.225 in ontvangst nemen. Een geweldig resultaat. De opbrengst zal mede besteed worden aan een nieuwe grasmaaimachine.

Rayonvoorzitter Johannes de Vries had, voorafgaand aan de overhandiging van de check aan De Swaen, alle bezoekers welkom geheten en tevens de penningmeester verontschuldigd, die door ziekte verhinderd was. De kampioenen en eerste prijswinnaars konden hun diploma's in ontvangst nemen en van hun concurrenten de eer ontvangen die ze verdienden. Alle drie clubs konden tevreden zijn over hun prestaties. De leden van de Gevleugelde Vrienden behaalden de meeste eerste prijzen op de wedvluchten, De Reisduif leverde de meeste generale kampioenen en De Zwaluw leverde de eerste drie generale kampioen en was de verenigingskampioen 2016 van het rayon. Na de huldiging van de kampioenen en het vastleggen op de gevoelige plaat, werd een schat aan prijzen uitgereikt, een waarde van meer dan 5.000 euro. En dat terwijl enkele weken geleden er net ruim 7.500 euro was uitgereikt aan prijzen in de speciale Golden Classics competitie. Ondanks de iets tegenvallende opkomst vermaakten de feestgangers zich prima en werden alweer snode plannen gesmeed voor het seizoen 2017. Op de foto zijn de generale kampioenen te zien. Niet aanwezig en dus ook afwezig op de foto is Harry Loonstra (9e plaats). Achter vlnr: B. de Roos (10), J.Alma (8), J. vd Bij (6), A.Bosma (1), L.Bakker (7), Y. van Kammen (5), J. van Kammen (2). Voor vlnr T. de Bruin (3) , Joh.Postma en Marc.Postma (4).