Ingezonden brief aan gemeente Dantumadiel

Damwâld -  'Deze open brief schrijf ik primair als gevolg van  mijn privé-ervaringen met het legesbeleid van de gemeenteraad van Dantumadiel, maar ook ter informatie t.b.v. alle inwoners en kent daarmee tegelijk een politieke duiding.

Recent ontving ik een aanslag bouwleges t.b.v. €7.700,00. Ondanks het gestelde in de  aanslag ont­ving ik geen enkele specificatie van deze aanslag. Bij transacties stel ik mij steevast op het standpunt, dat ik precies wil weten wát ik voor mijn geld koop. Zo ook in het geval van de bouwlegestarieven; ik heb er recht op te weten waar ik voor betaal. Dat lijkt me redelijk en billijk. Ter vergelijking, de inhoud van b.v. de overeenkomst met mijn aannemer is écht specifieker dan: ”Doe maar een huisje.” Met  mij ter beschikking gestelde relevante informatie, kwam ik in bezwaar tegen de aanslag. Af­hankelijk van de reactie zal ik al dan niet beroep instellen  bij de Rechtbank. In 2015 en later in 2016 in hoger beroep verloor de gemeente rechtszaken van inwoners op grond van niet-transparant legestarieven. De verordeningen van 2012 en 2014 werden in die cases in het geheel  door de Rechtbank onverbindend verklaard. In twee eerdere gevallen  vond een schikking plaats tussen belanghebbenden en de gemeente, zo begreep ik. Reeds in mei 2012(!) was de Reken­kamercommissie helder en duidelijk in haar kritische rapport. Een ANG-rapport bevestigde ten overvloede de bevindingen van de Rekenkamercommissie. Het is dan ook merkwaardig, dat de gemeenteraad   in het oordeel van haar ‘eigen‘ onderzoekscommissies, de rechterlijke uitspraken en de behoorlijke hoe­veelheid arresten van de Hoge Raad, tot nog toe, geen aanleiding heeft gezien het beleid t.a.v. de legesverordeningen aan te passen. Het heeft er daardoor op z’n minst de schijn van, dat  het het col­lege en de gemeenteraad aan politieke moed ontbreekt. Burgers worden onnodig benadeeld en on­gelijk behandeld, zeker nu er  in een enkel geval een schikking schijnt te zijn getroffen.  Kennelijk overheerst het politiek opportunisme bij de huidige coalitie zodanig, dat zij de LLD-fractie - om wel­ke reden dan ook -  niet toestaat  ook een politiek puntje te scoren. Bij professioneel besturen hoort, dat de coalitie (h)erkent, dat zelfs een oppositiefractie een wezenlijk punt kan hebben. De gemeente wordt immers bestuurd door coalitie én oppositie. Competent politiek bedrijven is vooral beleid aanpassen a.d.h.v. concrete cases. Zoals bijvoorbeeld n.a.v. de rechtszaak in 2014 over het recht op huishoudelijke hulp uit de WMO. Mijn weliswaar ongevraagd politiek advies aan álle fracties van de gemeenteraad van Dantumadiel  is : stap over de eigen schaduw heen, neem, als gemeenteraad, uw eigenstandige verantwoordelijkheid en pas de legesverordeningen aan, overeenkomstig de overdui­delijke  jurisprudentie én het rapport van uw ’eigen’ Rekenkamercommissie. Het voorkomt  tijd- en geldverslindende nieuwe rechtszaken over hetzelfde onderwerp met wellicht dezelfde uitkomst.  Sla -in het belang van de  kiezers van álle fracties - de handen ineen. Dát zou pas een politiek statement zijn! Kan mooi tijdens de begrotingsbehandeling.' Damwâld, Jos Debreczeny