Zwerfafvalgilde komt bijeen in Kollumerzwaag

Kollumerzwaag - Op zaterdag 22 oktober vond er weer een bijeenkomst plaats in De Trije Doarpen voor de vrijwilligers van het zwerfafvalgilde Kollumerzwaag en Veenklooster. Sinds ongeveer zes jaar wordt het zwerfafval het gehele jaar door in beide dorpen opgehaald door zo’n vijftig vrijwilligers, ieder zoveel mogelijk in de eigen straat. Het resultaat is dat Kollumerzwaag en Veenklooster er over het algemeen schoon uitzien. Voordat deze gilde ontstond, was er al een kleiner groepje op eigen initiatief bezig om de straten schoon te houden.

De vrijwilligers werden zaterdag met koffie en gebak welkom geheten door Edger Klaver, voorzitter van het Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster. Vervolgens zijn de vrijwilligers op pad gegaan om zwerfafval op te ruimen, over het algemeen viel de opbrengst afval mee wat een goed teken is. Bij terugkomst in het dorpshuis de Trije Doarpen heeft dorpencoördinator Henk de Bruyn een presentatie gehouden over de Kwaliteit van de Openbare Ruimte in Kollumerzwaag en Veenklooster. De gemeente Kollumerland is onder andere actief op het gebied van het bewust maken van inwoners dat je netjes om hoort te gaan met je omgeving, door onder andere mee te doen aan de Keep-it-clean-day en workshops verzorgen op het voortgezet onderwijs. Als het straatbeeld schoon en netjes is, is de kans op zwerfafval kleiner. Onder het straatbeeld wordt ook verstaan, stoeptegels die omhoog steken, hondenpoep op de stoep en onkruid en dergelijke. Tips en ideeën zijn uitgewisseld, waar weer op voortgeborduurd kan worden binnen de gemeente of tijdens overleggen tussen de gemeente en het Plaatselijk Belang. Tot slot merkte De Bruyn op dat het Zwerfafvalgilde Kollumerzwaag en Veenklooster een mooi voorbeeld is van overheidsparticipatie. Het dorp is zelf met het initiatief gekomen om het afval op te ruimen en heeft vervolgens de gemeente gevraagd om te ondersteunen door het verstrekken van materiaal hiervoor. Klaver heeft de bijeenkomst afgesloten door de vrijwilligers en De Bruyn te bedanken voor hun inzet.