Veel belangstelling voor terugplaatsen kap molen Rust Roest Munnekezijl

Munnekezijl -  De molen Rust Roest in Munnekezijl kreeg vanochtend zijn nieuwe kap onder toeziend oog van alle kinderen van basisschool ’t Oegh en veel andere belangstellenden, de kap werd met een kraan omhoog getakeld en weer op de molenromp geplaatst. Hiermee krijgt de molen een groot deel van zijn karakteristieke uiterlijk terug.

Sinds mei zijn de Molenmakers uit Tzummarum hard aan het werk om molen Rust Roest in Munnekezijl te restaureren. De planning was om nog voor de winter de kap weer te plaatsen, en dat is gelukt. De restauratie duurt nog tot april 2017. De molen zal dan niet alleen kunnen draaien, maar ook weer graan kunnen malen. Om de restauratie te financieren zijn diverse fondsen benaderd. Dankzij een restauratiesubsidie van Provincie Fryslân, en bijdrages van onder meer de BankGiro Loterij, Prins Bernhard Cultuurfonds, Bouwcultuurfonds, Meindersma-Sybengafonds, Helomafonds, Hendrik Muller's Vaderlandsch fonds, Juckema Sideriusfonds en de Gravin van Bylandtstichting is het mogelijk om deze restauratie uit te voeren. Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland, de eigenaar van de molen, is de provincie en alle fondsen zeer erkentelijk voor hun bijdrage! FOTO'S SAKE BEERSTRA