Tytsjerksteradiel mkb-vriendelijkste gemeente van Fryslân

Burgum - Tytsjerksteradiel is door ondernemers verkozen tot meest mkb-vriendelijke gemeente van Fryslân. Burgemeester Wilma Mansveld ontving de prijs vanavond uit handen van voorzitter Trudie Timmerman van MKB Noord in Fryslân.

De tweejaarlijkse prijs, die voor de vierde keer wordt uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid. Het is feitelijk een grootschalig onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat, waarin ondernemers zich onder meer uitspreken over het beleid in de gemeente, de communicatie vanuit de gemeente en de hoogte van de lokale lasten. “Tytsjerksteradiel heeft zich de afgelopen jaren van haar goede kant laten zien”, zegt Timmerman van MKB Noord. “Uit de resultaten blijkt dat ondernemers de vriendelijkheid en beleefdheid van de gemeente zeer waarderen, evenals de vlotte wijze van betaling van de gemeente. Ook vinden de ondernemers de gemeente betrouwbaar. “Deze prijs motiveert ons enorm!”Dat zei burgemeester Wilma Mansveld bij het in ontvangst nemen van de bijzondere onderscheiding. “Als gemeente willen we ondernemers de ruimte geven en faciliteren bij vraagstukken, met het best haalbare niveau van dienstverlening. Dat de waardering van de ondernemers in onze gemeente  wordt vertaald in deze prijs, is een bekroning en een motivatie tegelijk. We gaan door op de ingeslagen weg en gebruiken de uitkomsten van de enquête ook graag voor verdere ontwikkeling en verbetering. Zo werken we voortdurend aan goede randvoorwaarden voor ondernemers in onze gemeente. Voorbeelden hiervan zijn –recentelijk- de nieuwe ontsluitingsweg voor industrieterrein Skûlenboarch en het nieuwe winkelcentrum in Gytsjerk, dat momenteel wordt ontwikkeld.” De verkiezing heeft als doel gemeenten te prikkelen om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. “De verkiezing brengt duidelijk in kaart hoe lokale ondernemers over gemeenten denken. De gemeente Tytsjerksteradiel bijvoorbeeld kan zich nog kan verbeteren met beleid voor startende ondernemingen” aldus Timmerman. De verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland, met steun van Flynth en de regionale verenigingen van VNO-NCW. Het onderzoek wordt door het Groningse onderzoeksbureau Lexnova landelijk uitgevoerd. In totaal hebben ruim 21.000 ondernemers meegewerkt aan het onderzoek. Iedere gemeente kan een rapport met resultaten bestellen. Dat maakt duidelijk hoe op verschillende onderdelen is gescoord en welke verbeterpunten er zijn. Dat zorgt weer voor een scherpe focus op de belangen van ondernemers. MKB-Nederland maakt tot begin november de twaalf provinciale winnaars bekend. Welke van die twaalf zich de mkb-vriendelijkste van heel Nederland mag noemen, brengt de ondernemersorganisatie volgende maand naar buiten. Er is dan ook een aparte prijs voor de beste grote gemeente. Nieuw dit jaar is dat er ook een prijs is voor de meest mkb-vriendelijke provincie.