Aftrap Innovatiecluster Bouw Noordoost Friesland

Drogeham - Afgelopen donderdagmiddag was in de loods van het ‘Beurtschip Grouw’ in Drogeham de aftrap van het Innovatiecluster Bouw Noordoost Friesland. Ruim vijfentwintig bouw-gerelateerde ondernemers uit Noordoost Friesland kwamen bijeen om te brainstormen over de trends en ontwikkelingen in de bouwsector. Het doel van de middag was om een cluster in de bouwsector te starten, specifiek vanuit de regio Noordoost Friesland. Het cluster moet de onderlinge samenwerking tussen bedrijven uit de regio bevorderen, wat weer moet leiden tot productontwikkeling en innovatie voor de toekomst.

Noordoost Friesland wordt gekenmerkt door een sterke en goed vertegenwoordigde bouwsector. Ruim 1300 bedrijven in Noordoost Friesland zijn actief in deze sector, die van grote invloed zijn op de regionale werkgelegenheid en economie. De ontwikkelingen in de bouwsector volgen elkaar snel op en bedrijven kunnen vaak niet allemaal individueel bijblijven. Vandaar dat er wordt gezocht naar een bundeling van krachten waardoor bedrijven in kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt als onder andere 3D-printing, Energie en Nul-op-de-meter, Prefab- en Modulair bouwen, Klantbeleving en maatwerk, Circulaire economie en Biobases bouwen. Het initiatief en de opzet van het Innovatiecluster Bouw is in handen van Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (kortweg KEI), in samenwerking met de zes Noordoost-Friese gemeenten, de provincie Fryslân, Bouwend Nederland, SNN en andere gerelateerde branche- en kennisinstellingen. In samenwerking met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden heeft het KEI als doel te zorgen voor een duurzame economische structuurversterking van het MKB-bedrijfsleven in Noordoost Fryslân. Het programma tijdens de aftrap van het cluster bestond uit een schets van trends en ontwikkelingen in de bouwsector en daarnaast uit ronde-tafel-brainstorm-gesprekken. De volgende vragen werden behandeld: ‘Wat is uw uitdaging voor de toekomst en waarom?’, ‘Wat is uw expertise, uniek karakter en waarom?’ en ‘Waarin zou u meer willen samenwerken en hoe ziet u dit voor zich?’. Vanuit deze vragen zijn de gemeenschappelijke thema’s en onderwerpen gedestilleerd die in het vervolg worden aangepakt. Het cluster gaat aan de slag met concrete projecten en activiteiten die leiden tot nieuwe producten en innovaties voor zowel individuele bedrijven als in collectief verband. De bedrijven geven aan waar ze zich op willen richten en het KEI functioneert als de verbindende schakel met kennispartners en best-practices in Nederland, of over de grens. De bedrijven komen eens per kwartaal bij elkaar en werken daarnaast aan hun individuele projecten en activiteiten met begeleiding en ondersteuning vanuit het KEI. FOTO'S BENNIE KATSMA